โมเดลแก้จนสกลนคร

อัปเดตล่าสุด 13 พ.ค. 2024 เวลา 16:00
41 ตอน
OnePoverty
โครงการวิจัยการพัฒนาระบบห่วงโซ่การผลิตเกษตรมูลค่าสูงด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ... ดูเพิ่มเติม
41 ตอน