ชุมชนเห็ดเศรษฐกิจ

อัปเดตล่าสุด 10 เม.ย. 2024 เวลา 17:20
22 ตอน
OnePoverty
ปฏิบัติการโมเดลแก้จน ชุมชนเห็ดเศรษฐกิจ พื้นที่ ต.โพนงาม ต.โพนแพง ต.บะหว้า อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร โดยโครงการพัฒนาระบบห่วงโซ่การผลิตเกษตรมูลค่าสูง ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อยก ... ดูเพิ่มเติม
22 ตอน