คลังเรื่องเล่าชุมชน

อัปเดตล่าสุด 8 พ.ค. 2024 เวลา 07:44
10 ตอน
OnePoverty
โดยโครงการพัฒนาระบบห่วงโซ่การผลิตเกษตรมูลค่าสูง ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับเพลตฟอร์มขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นย ... ดูเพิ่มเติม
10 ตอน