• time at long
  4l
  • 6
   โพสต์
  • 1
   ผู้ติดตาม
  • 8
   กำลังติดตาม
  • เริ่มการเขียน แสดงการพิจารณา ผ่านการเรียงคำ ให้ได้เนื้อหาแบบเล่าความ
   • 12 ก.ค. 2023 เวลา 14:40 • ความคิดเห็น
    ถ้าคุณเป็นนายจ้าง ที่ต้องขึ้นทะเบียนกับประกันสังคม สิ่งที่คุณอยากรู้นอกจากสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างของคุณจะได้รับ คุณมีเรื่องอะไรบ้างที่อยากถามหรืออยากรู้จากเจ้าหน้าที่ ในฐานะของนายจ้าง ?
    1 คำตอบ