• บินอย่างนก
  75135oom
  • 3
   โพสต์
  • 1
   ผู้ติดตาม
  • 2
   กำลังติดตาม
  • เฉื่อย เรื่อยๆ
   • 11 ส.ค. 2021 เวลา 15:49 • ปรัชญา
    "..... เพื่ออะไร! " คำตอบของคำถามนี้สิ้นสุดแบบไหน ?
    3 คำตอบ