16 ส.ค. 2019 เวลา 11:01Education

"ส่วนควบ" ของทรัพย์ ฉบับเข้าใจง่ายๆ

📝 ส่วนควบของทรัพย์ หมายความว่า ส่วนซึ่งโดยสภาพแห่งทรัพย์หรือโดยจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นเป็นสาระสำคัญในความเป็นอยู่ของทรัพย์นั้น และไม่อาจแยกจากกันได้นอกจากจะทำลาย ทำให้บุบสลาย หรือทำให้ทรัพย์นั้นเปลี่ยนแปลงรูปทรงหรือสภาพไป

 

☑ ปพพ.มาตรา 144 ว.แรก

อธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะครับ

📝 หลักเกณฑ์ง่ายๆ คือ

 

1. เป็นสาระสำคัญในความเป็นอยู่ของทรัพย์นั้น

2. ไม่อาจแยกออกจากกันได้นอกจาก

 

➡ ทำลาย

➡ ทำให้บุบสลาย

➡ เปลี่ยนแปลงรูปทรง / สภาพ

📝 เจ้าของทรัพย์ย่อมมีกรรมสิทธิ์ในส่วนควบของทรัพย์นั้น

 

☑ ปพพ.มาตรา 144 ว.ท้าย

 

ให้เข้าใจง่ายๆ คือ

 

🔸ซื้อพัดลมต้อง มีใบพัด ➡ เพราะเป็นส่วนควบ

🔸ซื้อครก ต้องมีสาก ➡ เพราะเป็นส่วนควบ

🔸ซื้อหม้อ ต้องมีฝาหม้อ ➡ เพราะเป็นส่วนควบ

🔸ซื้อรถ ต้องมีล้อ ➡ เพราะเป็นส่วนควบ

🔸ซื้อนาฬิกา ต้องมีเข็ม ➡ เพราะเป็นส่วนควบ

📝 ไม้ยืนต้นเป็นส่วนควบกับที่ดินที่ไม้นั้นขึ้นอยู่

 

☑ ปพพ.มาตรา 145 ว.แรก

♦♦ ข้อยกเว้นเรื่องส่วนควบ ♦♦

📝 ไม้ล้มลุกหรือธัญชาติอันจะเก็บเกี่ยวรวงผลได้คราวหนึ่งหรือหลายคราวต่อปีไม่เป็นส่วนควบกับที่ดิน

 

☑ ปพพ.มาตรา 145 ว.ท้าย

ไม้ล้มลุก เช่น กล้วย ข้าวโพด แตงกวา ฯลฯ

ธัญชาติ เช่น ข้าว เป็นต้น

ทรัพย์ซึ่งติดกับที่ดินหรือติดกับโรงเรือนเพียงชั่วคราวไม่ถือว่าเป็นส่วนควบกับที่ดินหรือโรงเรือนนั้น ความข้อนี้ให้ใช้บังคับแก่โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นซึ่งผู้มีสิทธิในที่ดินของผู้อื่นใช้สิทธินั้นปลูกสร้างไว้ในที่ดินนั้นด้วย

 

☑ ปพพ.มาตรา 146

📝 เช่น เต๊นท์หลังคา บ้านน็อคดาวน์ เครื่องจักรโรงงาน ฯลฯ

📝 โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นซึ่ง "ผู้มีสิทธิ" ในที่ดินของผู้อื่น ➡ ใช้สิทธินั้นปลูกสร้างไว้ในที่ดินนั้น

📝 คำว่า "ผู้มีสิทธิ" ในมาตรา 146

 

โดยสิทธิที่จะปลูกสร้างในที่ดินของผู้อื่น มีอยู่ 2 ลักษณะ คือ

 

1. สิทธิตามสัญญา

🔹มีหลักฐานเป็นหนังสือหรือไม่ก็ได้

🔹ทำโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายก็ได้

 

ตัวอย่างง่ายๆ เช่น เช่าที่ผู้อื่นปลูกบ้าน ... บ้านที่เราปลูก จึงไม่ใช่ส่วนควบของที่ดิน เป็นต้น

2. สิทธิในที่ดินของผู้อื่นในลักษณะที่เป็นทรัพยสิทธิ

 

ตัวอย่าง เช่น อาศัยสิทธิเหนือพื้นดิน สร้างยุ้งฉางลงบนที่ดินที่มีสิทธิ ➡ ยุ้งฉางนั้นจึงไม่เป็นส่วนควบของที่ดิน และไม่ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของที่ดิน

👆👆 เรื่อง"ส่วนควบ" จะเชื่อมโยงกับเรื่อง "อุปกรณ์" สามารถอ่านเรื่องอุปกรณ์เพิ่มเติมได้ครับ

คิด อย่าง สถาปนิก
เยี่ยมเลยครับ ทำให้เข้าใจง่ายขึ้นเยอะเลย
9 ม.ค. เวลา 07:50