โพสต์

ความเหมือนที่แตกต่างระหว่าง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า กับ อุทยานแห่งชาติ
ทั้งที่ "เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า" และ "อุทยานแห่งชาติ" เป็นผืนป่าเหมือนกัน แต่กลับมีกฎเข้าเยี่ยมชมที่แตกต่างกัน เพราะอะไรถึงเข้าเที่ยวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าได้ยากกว่าอุทยานแห่งชาติ
สำหรับการเข้าเที่ยวชมอุทยานแห่งชาตินั้นนักท่องเที่ยวเดินทางไปถึงที่ทำการอุทยาน แล้วจ่ายค่าธรรมเนียมก็สามารถเข้าเยี่ยมชมได้เลย แต่ถ้าเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าจะไม่สามารถทำอย่างนั้นได้ จะต้องทำหนังสือขออนุญาตเข้าพื้นที่มาก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน
อุทยานแห่งชาติ
อุทยานแห่งชาติ หมายถึง พื้นที่อันกว้างใหญ่ไพศาลที่มีทรัพยากรธรรมชาติสวยงามแปลกประหลาดเป็นที่อัศจรรย์ เหมาะสำหรับการพักผ่อน มีคุณค่าทางการศึกษาหาความรู้ เช่น เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพืช สัตว์หายาก หรือมีสิ่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะ หรือวัฒนธรรม และเป็นเขตที่สงวนไว้เพื่อรักษาและทำการคุ้มครองทรัพยากรทางธรรมชาตินั้น ๆ ให้อยู่ในสภาพเดิมและไม่ถูกทำลาย
อุทยานแห่งชาติที่ได้มาตรฐาน นอกจากจะมีคุณสมบัติดังกล่าวแล้ว จะต้องมีขนาดพื้นที่อย่างน้อย 10 ตารางกิโลเมตร บริหารงานโดยรัฐบาลกลาง (มิใช่รัฐหรือระดับจังหวัด) มีเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างเพียงพอที่จะสามารถป้องกันการบุกรุกได้อย่างเด็ดขาด ข้อสำคัญจะต้องอนุญาตให้ไปท่องเที่ยวได้ และจะต้องรักษาธรรมชาติให้คงสภาพดั้งเดิมอย่างมากที่สุด
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หมายถึง พื้นที่ที่กำหนดขึ้นเพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าโดยปลอดภัย เพื่อว่าสัตว์ป่าในพื้นที่ดังกล่าวจะได้มีโอกาสสืบพันธุ์และขยายพันธุ์ตามธรรมชาติได้มากขึ้น ทำให้สัตว์ป่าบางส่วนได้มีโอกาสกระจายจำนวนออกไปในท้องที่แหล่งอื่น ๆ ที่อยู่ใกล้เคียงกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
การกำหนดให้มีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า สืบเนื่องมาจากการที่สัตว์ป่าจะสามารถดำรงชีพและสืบเชื้อสายต่อไปได้ จำเป็นต้องอาศัยปัจจัยที่สำคัญ ได้แก่ แหล่งน้ำ แหล่งอาหาร แหล่งหลบภัย ป่าไม้เป็นแหล่งกำเนิดปัจจัยดังกล่าว ซึ่งมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อสัตว์ป่า เมื่อป่าไม้ถูกทำลายลงสัตว์ป่าก็ต้องต่อสู้กันเพื่อแก่งแย่งแหล่งน้ำ แหล่งอาหารที่มีจำกัด ทำให้สัตว์ป่ามีสุขภาพอ่อนแอและล้มตายไปมาก ขณะเดียวกันเทคโนโลยีมีการพัฒนาไปมากทำให้มีอาวุธปืนและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการล่าสัตว์ป่ามีประสิทธิภาพมากขึ้น สิ่งเหล่านี้เป็นสาเหตุให้สัตว์ป่าถูกทำลายไปได้โดยง่าย สัตว์ป่าบางชนิดก็ลดปริมาณลงอย่างรวดเร็วจนเกือบสูญพันธุ์ หรือบางชนิดก็ได้สูญพันธุ์ไปแล้ว ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการพยายามสงวนและรักษาป่าไม้ไว้ ให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าในรูปแบบของ "เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า"
ขอบคุณข้อมูลจาก https://travel.kapook.com/view187969.html
ความคิดเห็น

Happiness D.I.Y. by Schoko

ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆนะคะ ติดตามค่ะ
22 ต.ค. 2019 เวลา 17:54
1

🍀หมอยาท่าBD🍀

ขอบคุณข้อมูลครับ
22 ต.ค. 2019 เวลา 12:54
1

Happy Life 😊

ขอบคุณความรู้ดีๆ ครับ
22 ต.ค. 2019 เวลา 11:55
1