โพสต์


"พระพุทธเจ้าคือ Startup Founder
ที่เก่งที่สุด " ตอนที่ 1
ตามข้อความที่ได้เกริ่นมาด้านบน หลายท่านอาจกำลังสงสัยว่า พระพุทธเจ้าของเรา
จะมาเกี่ยวข้องกับ Startup ได้อย่างไร ?
เขียนนอกกรอบ ขอนำเรียนให้ทราบว่า
สิ่งที่พระพุทธองค์ ทรงสั่งสอนเรานั้น
ล้วนเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน ของเราทั้งสิ้น เขียนนอกกรอบ จึงได้เขียนบทความนี้ขึ้น
ตั้งใจจะทำให้เข้าใจง่ายที่สุด และเลือกกล่าวถึง #กามสุคติภูมิ 7
เป็นตอนแรกเพราะมีภูมิที่เราอาศัยอยู่ พอให้มีความเข้าใจในระดับเบื้องต้นจากบทความตอนที่ 1 เป็นพื้นฐานที่สามารถเข้าใจง่าย
นับตั้งแต่บทความนี้ไป จวบจนบทความสุดท้ายให้ตัดเรื่องความเป็น อภินิหารทั้งปวงออกไป
มองให้เห็นแก่นแท้ เหลือเพียงคำว่า "มนุษย์" คนนึงเท่านั้น
ให้มองพระพุทธองค์แบบ Realistic
(เหมือนจริง )
คือมองทุกอย่าง ตามความเป็นจริงด้วยตาเนื้อ
หัวใจเนื้อของมนุษย์ วิเคราะห์ด้วยเหตุและผล ของมนุษย์ด้วยกันที่ประสบความสำเร็จ
มีพระองค์เป็นแบบอย่าง หรือที่เราชอบพูดว่า
ไอดอล ( I dol)
และย่อยทุกอย่างออกมาเป็นภาษาที่ทุกๆ Gen
ต้องเข้าถึงง่าย เข้าใจ และคิดภาพตามให้ออก
cr.pixabay
เพราะเรื่องพระพุทธศาสนา ควรเป็นเรื่องที่ทุกคนเข้าใจง่าย สบายๆ
งั้นเรามาลองไล่เรียงกันดูครับ
ก่อนอื่นวันนี้ เขียนนอกกรอบ ขอกล่าวถึง สวรรค์ทั้ง 6 ชั้นก่อนเลย
เพราะสวรรค์ทั้ง 6 ชั้น เป็นสิ่งที่เราเองคุ้นเคยและได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆ ตามกุศโลบายของปู่ย่าตายาย ที่อยากเห็นเราเป็นคนดี
"ทำดี แล้วจะได้ขึ้นสวรรค์" คำนี้คุ้นๆไหมครับ
เอาแบบเรียลๆ ตรงๆ ง่ายๆ
1 2 3 งั้นเริ่มกันเลย !!
ตามคติจักรวาลวิทยาในศาสนาพุทธ
ซึ่งหนังสือไตรภูมิพระร่วง
ของ พระมหาธรรมราชาที่ 1 (พญาลิไท )
ได้อธิบายไว้ว่า...
cr.wikipedia
สวรรค์มีอยู่ทั้งหมด6 ชั้น ทั้งหมดนี้เรียกว่า... "ฉกามาพจร" อ่านว่า ฉะ-กา-มา-พะ-จอน
ซึ่ง "ฉกามาพจร" มีการเกิดและดับได้ เช่น
เดียวกับโลกมนุษย์
#ฉกามาพจร
คือสวรรค์ 6 ชั้นที่ยังเกี่ยวข้องกับกาม
หรือ สวรรค์ที่อยู่ในกามภูมิ
( โลกของผู้ที่ยังติดอยู่ในกามกิเลส )
เมื่อสวรรค์ทั้ง 6 ชั้น นับรวมกับ มนุสสภูมิ
จะเรียกว่า... กามสุคติภูมิ 7
มนุสสภูมิ แปลว่า ที่อยู่อาศัยของสัตว์ที่มีใจสูง
(มนุสสภูมิ คือ ชั้นที่ตัวเราอาศัยอยู่
กามสุคติภูมิ แปลว่า...
ที่เกิดพร้อมด้วยกามตัณหามีความปรารถนายินดีพอใจใน รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส
เอาสวรรค์ทั้ง 6 ชั้น มารวมกับ 1 ชั้น
ของมนุษย์เรา = กามสุคติภูมิ 7
สวรรค์ทั้ง 6 ชั้น และชั้นมนุษย์อีก 1ชั้น
รวมเป็น 7 ชั้น เรียกว่า กามสุคติภูมิ 7
( ที่กล่าวมานี้เป็นชั้นที่ยังตัดกิเสสไม่ได้ )
แต่ในบรรดาทุกชั้นใน กามสุคติภูมิ 7 นี้
ชั้นที่เลิศที่ประเสริฐที่สุด
คือ ชั้นที่มีมนุษย์อาศัยอยู่ ( มนุสสภูมิ )
เพราะมนุษย์เรานั้น ถือ ว่าเป็นสัตว์ประเสริฐ
ที่มีสิทธิพิเศษ ( privilege )
cr.dmc
สามารถเลือกที่จะทำกรรมดี หรือ กรรมชั่ว
ได้อย่างเต็มที่เต็มกำลัง
เป็นชั้นที่สามารถ กำหนดการเดินทาง
เพื่อเลือกจุดหมายปลายทางที่จะไปได้ด้วยตัวเองโดยมี "กรรมลิขิต" เป็นตัวกำหนด
ดั่งที่พระพุทธเจ้า มีคำสั่งสอนที่ชัดเจนอยู่ว่า
ชีวิตสัตว์โลกล้วนเป็นไปตามกรรม
ในเมื่อกรรม แปลว่า การกระทำ
การกระทำในปัจจุบันจึงส่งผลให้เรานั้น
สามารถไปได้ทั้งหมดใน จักรวาลนี้
รวมทั้งสิ้น 31 ภพภูมิ
ตั้งแต่ต่ำสุดคือ อบายภูมิ
และสูงสุดคือเข้าถึง นิพพาน
คือไม่ต้องลงมาเวียนว่ายตายเกิดอีก
googel.com
สวรรค์ทั้ง 6 ชั้น ย่อยให้เข้าใจง่ายมีดังนี้
1.จาตุมหาราชิกาภูมิ
มีท้าวโลกบาลทั้ง 4 คือ ท้าวธตรฐะ
ท้าววิรุฬหก ท้าววิรูปักษ์ และท้าวกุเวร
เป็นจอมเทพในทิศของตน
สวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา พูดให้เห็นภาพคือ
อยู่ในภพภูมิที่สูงกว่าภูมิมนุษย์ขึ้นไปไม่มากนัก
เช่น รุกขเทวดา ที่มีวิมานอยู่บนต้นไม้ เป็นต้นฯ
2.ดาวดึงส์ภูมิ
เป็นสวรรค์ชั้นที่อยู่ของพระอินทร์หรือท้าวสักกะเทวราชเป็นจอมเทพ และสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นี้ คือที่ตั้งของยอดเขาสิเนรุ
ปรางค์ ปราสาท วิมาน ล้วนเพลิดแพล้วไปด้วยแก้วอันเป็นทิพย์งดงาม
cr.tnew
ในท่ามกลางพระนครนั้น มีปราสาทพิมานอันมีชื่อเสียงปรากฏเลื่องลืออยู่วิมานหนึ่ง คือ
ไพชยนตปราสาทพิมานมีรูปทรงสูง ประดับไปด้วยแก้ว 7 ประการ งามสุดจะพรรณนา
3.ยามาภูมิ
ยามาเป็นสวรรค์ชั้นที่อยู่สูงกว่า
วงโคจรของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ทำให้ไม่มีแสงสว่าง เทวดาเห็นกันด้วยรัศมีบุญของตนเอง
cr.dmc
ผู้ปกครองยามาภูมิคือ พระสยามเทวธิราช หรือเรียกว่า พระสุยามะ หรือ ท้าวสุยามะเทวราช
เทวดาทั้งหลายที่อยู่ในชั้นนี้ เรียกว่า ยามา หรือ ยามะ
เทวดาในชั้นยามาภูมิ ล้วนเป็นผู้มีบุญมากหน้าตาสวยสดงดงามยิ่งนัก
ปราสาท วิมาน เป็นปราสาทเงิน และทอง ไม่มีแสงจากดวงอาทิตย์ และแสงพระจันทร์
เพราะอยู่สูงกว่าดวงอาทิตย์และพระจันทร์มากมายนัก ถ้าดอกไม้บานจะเป็นกลางวันดอกไม้หุบลงจะเป็นเวลากลางคืน
4.ดุสิตาภูมิ
เป็นสวรรค์ที่ประทับของพระโพธิสัตว์และว่าที่พระพุทธบิดาและพระพุทธมารดา มีท้าวสันดุสิตเป็นจอมเทพ
dmc.com
เป็นที่สถิตอยู่แห่งปวงเทวดาชาวฟ้าทั้งหลาย ผู้ไม่มีความทุกข์ ปราศจากความร้อนใจ มีแต่ความยินดีปรีดา
อีกทั้งยังเป็นภูมิที่อยู่ของผู้บำเพ็ญเพียรจนสำเร็จอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
จึงนับว่าเป็นเทวดาที่ประเสริฐกว่าเทวดาในภูมิอื่น ๆ โดยมีสมเด็จพระสันดุสิตเทวาธิราช ทรงดำรงตำแหน่งเป็นเทวาธิบดี
เทวดาชั้นนี้จะมีโอกาสได้ฟังธรรม รับบุญเสมอ เนื่องจากเป็นชั้นที่อยู่ของ เหล่าผู้บำเพ็ญเพียรจนสำเร็จอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
พระโพธิสัตว์
และสวรรค์ชั้นดุสิตนี้เป็นชั้นที่
พระศรีอาริยเมตไตรย และผู้ที่จะเป็นอัครสาวกอาศัยอยู่ก่อนจะไปบังเกิดในโลกมนุษย์ในกาลต่อไป
cr.dmc.com
5.นิมมานรดีภูมิ
เป็นชั้นที่ เทวดาสามารถเนรมิตสิ่งของตามประสงค์ได้ มีท้าวสุนิมมิตเป็นจอมเทพเทวภูมินี้
เป็นที่สถิตของปวงเทพเจ้า ผู้มีความยินดีเพลิดเพลินในกามคุณารมณ์ที่เนรมิตขึ้นตามความพอใจของตนเอง
พูดให้เข้าใจง่าย เทวดาชั้นนี้สามารถเนรมิต
อะไรขึ้นมาเองได้ จะเป็นนางฟ้า อาภรณ์ หรือสิ่งต่างๆที่ต้องการ เป็นเทวดาที่มีรัศมีกายสว่าง
ไม่มีความทุกข์ใดๆ เพราะสามารถเนรมิตขึ้นมาได้ทุกอย่างสมใจปรารถณา
โดยมีเทพเจ้ามเหศักดิ์ ทรงนามว่า
สมเด็จท่านท้าวสุนิมมิตเทวาธิราช
ทรงเป็นอธิบดีผู้ปกครอง จึงได้ชื่อว่า นิมมานรดี
6. ปรนิมมิตวสวัตดีภูมิ
สวรรค์ชั้นสูงสุดของแดนสุขาวดี ตั้งอยู่ในอากาศ เทวดาในชั้นปรนิมมิตวสวัตตีภูมินี้
ทั้งที่เป็นเทพบุตรและเทพธิดา เวลาใดที่ปรารถนาจะเสวยในกามคุณก็มีเทวดาที่รู้ใจเนรมิตให้
เมื่อได้เสวยกามคุณสมความปรารถนาแล้ว สิ่งที่เนรมิตมาก็จะสิ้นไปเทวดาชั้นปรนิตมิตวสวัตตีจึงไม่มีคู่ครองประจำเหมือนเทวดาในสวรรค์ชั้นอื่น ๆ คือ ไร้คู่นั่นเอง
วิมาน ทิพยสมบัติ และร่างกาย ของเทวภูมิชั้นนี้มีความสวยงามประณีต มากกว่าเทวดาในชั้นนิมมานรดีมีอายุยาวกว่าประมาณ 4 เท่า ถือว่าเป็นยอดภูมิ คือ ภูมิที่สูงสุดของเทวดาใน
เทวภูมิ 6
cr.wikipedia
โดยมีสมเด็จพระปรนิมมิตเทวราช และสมเด็จพระปรนิมมิตวสวัตตีมาราธิราช ทรงเป็นอธิบดี จึงได้ชื่อว่า ปรนิมมิตวสวัตตีภูมิ คือ
เทวภูมิชั้นนี้ เป็นที่สถิตอยู่ของเหล่าเทพยดาจำพวกมารทั้งหลาย โดยมีสมเด็จพระปรนิมมิตเทวราช และสมเด็จพระปรนิมมิตวสวัตตีมาราธิราช ทรงเป็นอธิบดี จึงได้ชื่อว่า ปรนิมมิตวสวัตตีภูมิ
อำนาจปกครองมิได้อยู่แต่เฉพาะเทวดาที่อยู่ในสวรรค์ชั้นปรนิมมิตวสวัตตีภูมิเท่านั้น
แต่ยังมีอำนาจปกครองทั่วไปถึงสวรรค์ชั้นต่ำลงอีก 5 ชั้นด้วย คือ จาตุมหาราชิกา ดาวดึงส์ ยามา ดุสิตนิมมานรดี และมีการปกครองที่แตกต่างจากเทวภูมิอื่น
คือแบ่งเป็น 2 แดน อยู่กันฝ่ายละแดนมีเขตแดนกั้นในระหว่างกลาง ต่างฝ่ายต่างอยู่
หากมีกิจจำเป็นจึงจะไปมาหาสู่แก่กันแดนเทพยดา มีสมเด็จพระปรนิมมิตเทวราช ทรงเป็นพระเทวาธิราชปกครอง
แดนมาร มีท้าวปรนิมมิตวสวัตตีมาราธิราช ปกครอง
มาถึงตรงนี้ หลายๆท่านอาจจะยังสงสัยหนักไปกว่าเดิมว่า แล้วจะไปเชื่อมโยงกับเรื่อง Startup Founder ที่กล่าวไว้ข้างต้นอย่างไร
บทความหน้าจะมีอะไรที่ชัดเจนขึ้น และสวรรค์ทั้ง 6 ชั้น เกี่ยวข้องยังไงนั้น โปรดติดตามตอนต่อไปครับ
หากผิดพลาดประการใดกราบขออภัยมา
ณ ที่นี้นะครับ🙏
เขียนนอกกรอบ เรียบเรียง
photo cr. & source:
thailand heritageby perseus 14th
เขียนนอกกรอบ 🍀
ขอขอบคุณครับ🙏
23/11/2019
โพสต์ที่เกี่ยวข้อง
ความคิดเห็น
ท.อดทน 💓
หู้ววว ดีมากนะคะ
27 พ.ย. 2019 เวลา 15:12
1
เขียนนอก กรอบ 🦅
ขอบคุณครับ
27 พ.ย. 2019 เวลา 22:26
1
MovieTalk มูฟวี่ชวนคุย
เล่าสนุกดีครับ ได้ความรู้ในมุมที่ไม่ได้ศึกษาลึก ๆ 👍👍👍
24 พ.ย. 2019 เวลา 15:18
1
เขียนนอก กรอบ 🦅
ขอบคุณครับพี่มูฟ🙏
24 พ.ย. 2019 เวลา 15:29
1
Hotel Mania คนโรงแรมอยากเล่า
ชอบมากมายครับ แต่ต้องอ่านหลายรอบมากเลย ขึ้นๆลงๆ อ่านซ้ำ ลึกซึ้งมากครับ
24 พ.ย. 2019 เวลา 10:06
1
เขียนนอก กรอบ 🦅
ขอบคุณครับ🙏🤣😊
24 พ.ย. 2019 เวลา 10:07
เรื่องเล่าจากดาวนี้
ว้าว เป็นความรู้ใหม่ของแบมเลยค่ะ 🙏❤
24 พ.ย. 2019 เวลา 09:16
1
เขียนนอก กรอบ 🦅
ขอบคุณครับน้องแบม🍀🙏
24 พ.ย. 2019 เวลา 09:29
1
เรื่องเล่าจากดาวนี้
ยินดีเลยค่ะ ❤
24 พ.ย. 2019 เวลา 10:47
Hedhorm
รออ่านต่อนะครับ ปกติเจอหนังสือธรรมะ ยอมรับเลยว่าหันหน้าหนี แต่แอดเขียนอ่านง่ายมากๆ เลยครับ
24 พ.ย. 2019 เวลา 05:10
1
เขียนนอก กรอบ 🦅
ขอบคุณครับคุณเห็ด😊🙏🙏
24 พ.ย. 2019 เวลา 05:20
^ _ ^ แมวพิมพ์ ~
สาธุธรรมคำสอนครับผม แมวเข้ามาให้กำลังใจนะครับ
24 พ.ย. 2019 เวลา 03:50
1
เขียนนอก กรอบ 🦅
ขอบคุณครับพี่แมวพิมพ์🙏🙏
24 พ.ย. 2019 เวลา 05:19
1
คิดดีใจดี - ThaiBrand24hours
👍 มากดไลค์ให้กำลังใจ้น้า
24 พ.ย. 2019 เวลา 03:49
1
เขียนนอก กรอบ 🦅
ขอบคุณครับ🙏
24 พ.ย. 2019 เวลา 05:19
1
ThaiBrand24hours
เขียนบ่อยๆน้า ติดตามค่า
24 พ.ย. 2019 เวลา 03:49
1
เขียนนอก กรอบ 🦅
ขอบคุณครับ🍀🙏
24 พ.ย. 2019 เวลา 05:20
1
Wornstory
มาตามครับ😊😊😊
24 พ.ย. 2019 เวลา 02:59
1
เขียนนอก กรอบ 🦅
ขอบคุณครับพี่วร🙏
24 พ.ย. 2019 เวลา 03:07
ก้าวแรก
เข้าใจง่ายครับ ปัญหาของเด็กสมัยนี้คือ เขาไม่เข้าใจศัพท์ทางธรรมเหมือน คนรุ่นก่อนๆ ชื่นชมครับทำให้ดูง่ายขึ้น🖒🖒
24 พ.ย. 2019 เวลา 02:23
1
เขียนนอก กรอบ 🦅
ขอบคุณครับ🙏🙏
24 พ.ย. 2019 เวลา 02:30
1