23 พฤศจิกายน เวลา 12:57Philosophy

"พระพุทธเจ้าคือ Startup Founder

ที่เก่งที่สุด " ตอนที่ 1

ตามข้อความที่ได้เกริ่นมาด้านบน หลายท่านอาจกำลังสงสัยว่า พระพุทธเจ้าของเรา

จะมาเกี่ยวข้องกับ Startup ได้อย่างไร ?

เขียนนอกกรอบ ขอนำเรียนให้ทราบว่า

สิ่งที่พระพุทธองค์ ทรงสั่งสอนเรานั้น

ล้วนเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน ของเราทั้งสิ้น เขียนนอกกรอบ จึงได้เขียนบทความนี้ขึ้น

ตั้งใจจะทำให้เข้าใจง่ายที่สุด และเลือกกล่าวถึง #กามสุคติภูมิ 7

เป็นตอนแรกเพราะมีภูมิที่เราอาศัยอยู่ พอให้มีความเข้าใจในระดับเบื้องต้นจากบทความตอนที่ 1 เป็นพื้นฐานที่สามารถเข้าใจง่าย

นับตั้งแต่บทความนี้ไป จวบจนบทความสุดท้ายให้ตัดเรื่องความเป็น อภินิหารทั้งปวงออกไป

มองให้เห็นแก่นแท้ เหลือเพียงคำว่า "มนุษย์" คนนึงเท่านั้น

ให้มองพระพุทธองค์แบบ Realistic

(เหมือนจริง )

คือมองทุกอย่าง ตามความเป็นจริงด้วยตาเนื้อ

หัวใจเนื้อของมนุษย์ วิเคราะห์ด้วยเหตุและผล ของมนุษย์ด้วยกันที่ประสบความสำเร็จ

มีพระองค์เป็นแบบอย่าง หรือที่เราชอบพูดว่า

ไอดอล ( I dol)

และย่อยทุกอย่างออกมาเป็นภาษาที่ทุกๆ Gen

ต้องเข้าถึงง่าย เข้าใจ และคิดภาพตามให้ออก

เพราะเรื่องพระพุทธศาสนา ควรเป็นเรื่องที่ทุกคนเข้าใจง่าย สบายๆ

งั้นเรามาลองไล่เรียงกันดูครับ

ก่อนอื่นวันนี้ เขียนนอกกรอบ ขอกล่าวถึง สวรรค์ทั้ง 6 ชั้นก่อนเลย

เพราะสวรรค์ทั้ง 6 ชั้น เป็นสิ่งที่เราเองคุ้นเคยและได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆ ตามกุศโลบายของปู่ย่าตายาย ที่อยากเห็นเราเป็นคนดี

"ทำดี แล้วจะได้ขึ้นสวรรค์" คำนี้คุ้นๆไหมครับ

เอาแบบเรียลๆ ตรงๆ ง่ายๆ

1 2 3 งั้นเริ่มกันเลย !!

ตามคติจักรวาลวิทยาในศาสนาพุทธ

ซึ่งหนังสือไตรภูมิพระร่วง

ของ พระมหาธรรมราชาที่ 1 (พญาลิไท )

ได้อธิบายไว้ว่า...

สวรรค์มีอยู่ทั้งหมด6 ชั้น ทั้งหมดนี้เรียกว่า... "ฉกามาพจร" อ่านว่า ฉะ-กา-มา-พะ-จอน

ซึ่ง "ฉกามาพจร" มีการเกิดและดับได้ เช่น

เดียวกับโลกมนุษย์

#ฉกามาพจร

คือสวรรค์ 6 ชั้นที่ยังเกี่ยวข้องกับกาม

หรือ สวรรค์ที่อยู่ในกามภูมิ

( โลกของผู้ที่ยังติดอยู่ในกามกิเลส )

เมื่อสวรรค์ทั้ง 6 ชั้น นับรวมกับ มนุสสภูมิ

จะเรียกว่า... กามสุคติภูมิ 7

มนุสสภูมิ แปลว่า ที่อยู่อาศัยของสัตว์ที่มีใจสูง

(มนุสสภูมิ คือ ชั้นที่ตัวเราอาศัยอยู่

กามสุคติภูมิ แปลว่า...

ที่เกิดพร้อมด้วยกามตัณหามีความปรารถนายินดีพอใจใน รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส

เอาสวรรค์ทั้ง 6 ชั้น มารวมกับ 1 ชั้น

ของมนุษย์เรา = กามสุคติภูมิ 7

สวรรค์ทั้ง 6 ชั้น และชั้นมนุษย์อีก 1ชั้น

รวมเป็น 7 ชั้น เรียกว่า กามสุคติภูมิ 7

( ที่กล่าวมานี้เป็นชั้นที่ยังตัดกิเสสไม่ได้ )

แต่ในบรรดาทุกชั้นใน กามสุคติภูมิ 7 นี้

ชั้นที่เลิศที่ประเสริฐที่สุด

คือ ชั้นที่มีมนุษย์อาศัยอยู่ ( มนุสสภูมิ )

เพราะมนุษย์เรานั้น ถือ ว่าเป็นสัตว์ประเสริฐ

ที่มีสิทธิพิเศษ ( privilege )

สามารถเลือกที่จะทำกรรมดี หรือ กรรมชั่ว

ได้อย่างเต็มที่เต็มกำลัง

เป็นชั้นที่สามารถ กำหนดการเดินทาง

เพื่อเลือกจุดหมายปลายทางที่จะไปได้ด้วยตัวเองโดยมี "กรรมลิขิต" เป็นตัวกำหนด

ดั่งที่พระพุทธเจ้า มีคำสั่งสอนที่ชัดเจนอยู่ว่า

ชีวิตสัตว์โลกล้วนเป็นไปตามกรรม

ในเมื่อกรรม แปลว่า การกระทำ

การกระทำในปัจจุบันจึงส่งผลให้เรานั้น

สามารถไปได้ทั้งหมดใน จักรวาลนี้

รวมทั้งสิ้น 31 ภพภูมิ

ตั้งแต่ต่ำสุดคือ อบายภูมิ

และสูงสุดคือเข้าถึง นิพพาน

คือไม่ต้องลงมาเวียนว่ายตายเกิดอีก

สวรรค์ทั้ง 6 ชั้น ย่อยให้เข้าใจง่ายมีดังนี้

1.จาตุมหาราชิกาภูมิ

มีท้าวโลกบาลทั้ง 4 คือ ท้าวธตรฐะ

ท้าววิรุฬหก ท้าววิรูปักษ์ และท้าวกุเวร

เป็นจอมเทพในทิศของตน

สวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา พูดให้เห็นภาพคือ

อยู่ในภพภูมิที่สูงกว่าภูมิมนุษย์ขึ้นไปไม่มากนัก

เช่น รุกขเทวดา ที่มีวิมานอยู่บนต้นไม้ เป็นต้นฯ

2.ดาวดึงส์ภูมิ

เป็นสวรรค์ชั้นที่อยู่ของพระอินทร์หรือท้าวสักกะเทวราชเป็นจอมเทพ และสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นี้ คือที่ตั้งของยอดเขาสิเนรุ

ปรางค์ ปราสาท วิมาน ล้วนเพลิดแพล้วไปด้วยแก้วอันเป็นทิพย์งดงาม

ในท่ามกลางพระนครนั้น มีปราสาทพิมานอันมีชื่อเสียงปรากฏเลื่องลืออยู่วิมานหนึ่ง คือ

ไพชยนตปราสาทพิมานมีรูปทรงสูง ประดับไปด้วยแก้ว 7 ประการ งามสุดจะพรรณนา

3.ยามาภูมิ

ยามาเป็นสวรรค์ชั้นที่อยู่สูงกว่า

วงโคจรของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ทำให้ไม่มีแสงสว่าง เทวดาเห็นกันด้วยรัศมีบุญของตนเอง

ผู้ปกครองยามาภูมิคือ พระสยามเทวธิราช หรือเรียกว่า พระสุยามะ หรือ ท้าวสุยามะเทวราช

เทวดาทั้งหลายที่อยู่ในชั้นนี้ เรียกว่า ยามา หรือ ยามะ

เทวดาในชั้นยามาภูมิ ล้วนเป็นผู้มีบุญมากหน้าตาสวยสดงดงามยิ่งนัก

ปราสาท วิมาน เป็นปราสาทเงิน และทอง ไม่มีแสงจากดวงอาทิตย์ และแสงพระจันทร์

เพราะอยู่สูงกว่าดวงอาทิตย์และพระจันทร์มากมายนัก ถ้าดอกไม้บานจะเป็นกลางวันดอกไม้หุบลงจะเป็นเวลากลางคืน

4.ดุสิตาภูมิ

เป็นสวรรค์ที่ประทับของพระโพธิสัตว์และว่าที่พระพุทธบิดาและพระพุทธมารดา มีท้าวสันดุสิตเป็นจอมเทพ

เป็นที่สถิตอยู่แห่งปวงเทวดาชาวฟ้าทั้งหลาย ผู้ไม่มีความทุกข์ ปราศจากความร้อนใจ มีแต่ความยินดีปรีดา

อีกทั้งยังเป็นภูมิที่อยู่ของผู้บำเพ็ญเพียรจนสำเร็จอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

จึงนับว่าเป็นเทวดาที่ประเสริฐกว่าเทวดาในภูมิอื่น ๆ โดยมีสมเด็จพระสันดุสิตเทวาธิราช ทรงดำรงตำแหน่งเป็นเทวาธิบดี

เทวดาชั้นนี้จะมีโอกาสได้ฟังธรรม รับบุญเสมอ เนื่องจากเป็นชั้นที่อยู่ของ เหล่าผู้บำเพ็ญเพียรจนสำเร็จอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ

พระโพธิสัตว์

และสวรรค์ชั้นดุสิตนี้เป็นชั้นที่

พระศรีอาริยเมตไตรย และผู้ที่จะเป็นอัครสาวกอาศัยอยู่ก่อนจะไปบังเกิดในโลกมนุษย์ในกาลต่อไป

5.นิมมานรดีภูมิ

เป็นชั้นที่ เทวดาสามารถเนรมิตสิ่งของตามประสงค์ได้ มีท้าวสุนิมมิตเป็นจอมเทพเทวภูมินี้

เป็นที่สถิตของปวงเทพเจ้า ผู้มีความยินดีเพลิดเพลินในกามคุณารมณ์ที่เนรมิตขึ้นตามความพอใจของตนเอง

พูดให้เข้าใจง่าย เทวดาชั้นนี้สามารถเนรมิต

อะไรขึ้นมาเองได้ จะเป็นนางฟ้า อาภรณ์ หรือสิ่งต่างๆที่ต้องการ เป็นเทวดาที่มีรัศมีกายสว่าง

ไม่มีความทุกข์ใดๆ เพราะสามารถเนรมิตขึ้นมาได้ทุกอย่างสมใจปรารถณา

โดยมีเทพเจ้ามเหศักดิ์ ทรงนามว่า

สมเด็จท่านท้าวสุนิมมิตเทวาธิราช

ทรงเป็นอธิบดีผู้ปกครอง จึงได้ชื่อว่า นิมมานรดี

6. ปรนิมมิตวสวัตดีภูมิ

สวรรค์ชั้นสูงสุดของแดนสุขาวดี ตั้งอยู่ในอากาศ เทวดาในชั้นปรนิมมิตวสวัตตีภูมินี้

ทั้งที่เป็นเทพบุตรและเทพธิดา เวลาใดที่ปรารถนาจะเสวยในกามคุณก็มีเทวดาที่รู้ใจเนรมิตให้

เมื่อได้เสวยกามคุณสมความปรารถนาแล้ว สิ่งที่เนรมิตมาก็จะสิ้นไปเทวดาชั้นปรนิตมิตวสวัตตีจึงไม่มีคู่ครองประจำเหมือนเทวดาในสวรรค์ชั้นอื่น ๆ คือ ไร้คู่นั่นเอง

วิมาน ทิพยสมบัติ และร่างกาย ของเทวภูมิชั้นนี้มีความสวยงามประณีต มากกว่าเทวดาในชั้นนิมมานรดีมีอายุยาวกว่าประมาณ 4 เท่า ถือว่าเป็นยอดภูมิ คือ ภูมิที่สูงสุดของเทวดาใน

เทวภูมิ 6

โดยมีสมเด็จพระปรนิมมิตเทวราช และสมเด็จพระปรนิมมิตวสวัตตีมาราธิราช ทรงเป็นอธิบดี จึงได้ชื่อว่า ปรนิมมิตวสวัตตีภูมิ คือ

เทวภูมิชั้นนี้ เป็นที่สถิตอยู่ของเหล่าเทพยดาจำพวกมารทั้งหลาย โดยมีสมเด็จพระปรนิมมิตเทวราช และสมเด็จพระปรนิมมิตวสวัตตีมาราธิราช ทรงเป็นอธิบดี จึงได้ชื่อว่า ปรนิมมิตวสวัตตีภูมิ

อำนาจปกครองมิได้อยู่แต่เฉพาะเทวดาที่อยู่ในสวรรค์ชั้นปรนิมมิตวสวัตตีภูมิเท่านั้น

แต่ยังมีอำนาจปกครองทั่วไปถึงสวรรค์ชั้นต่ำลงอีก 5 ชั้นด้วย คือ จาตุมหาราชิกา ดาวดึงส์ ยามา ดุสิตนิมมานรดี และมีการปกครองที่แตกต่างจากเทวภูมิอื่น

คือแบ่งเป็น 2 แดน อยู่กันฝ่ายละแดนมีเขตแดนกั้นในระหว่างกลาง ต่างฝ่ายต่างอยู่

หากมีกิจจำเป็นจึงจะไปมาหาสู่แก่กันแดนเทพยดา มีสมเด็จพระปรนิมมิตเทวราช ทรงเป็นพระเทวาธิราชปกครอง

แดนมาร มีท้าวปรนิมมิตวสวัตตีมาราธิราช ปกครอง

มาถึงตรงนี้ หลายๆท่านอาจจะยังสงสัยหนักไปกว่าเดิมว่า แล้วจะไปเชื่อมโยงกับเรื่อง Startup Founder ที่กล่าวไว้ข้างต้นอย่างไร

บทความหน้าจะมีอะไรที่ชัดเจนขึ้น และสวรรค์ทั้ง 6 ชั้น เกี่ยวข้องยังไงนั้น โปรดติดตามตอนต่อไปครับ

หากผิดพลาดประการใดกราบขออภัยมา

ณ ที่นี้นะครับ🙏

เขียนนอกกรอบ เรียบเรียง

photo cr. & source:

thailand heritageby perseus 14th

http://www.dmc.tv/forum/index.php?showtopic=16677

เขียนนอกกรอบ 🍀

ขอขอบคุณครับ🙏

23/11/2019

79
ท.อดทน 💓
หู้ววว ดีมากนะคะ
27 พฤศจิกายน เวลา 15:12
1
เขียนนอก กรอบ 🦅
ขอบคุณครับ
27 พฤศจิกายน เวลา 22:26
1
MovieTalk มูฟวี่ชวนคุย
เล่าสนุกดีครับ ได้ความรู้ในมุมที่ไม่ได้ศึกษาลึก ๆ 👍👍👍
24 พฤศจิกายน เวลา 15:18
1
เขียนนอก กรอบ 🦅
ขอบคุณครับพี่มูฟ🙏
24 พฤศจิกายน เวลา 15:29
1
Hotel Mania เรื่องเล่าชาวโรงแรม
ชอบมากมายครับ แต่ต้องอ่านหลายรอบมากเลย ขึ้นๆลงๆ อ่านซ้ำ ลึกซึ้งมากครับ
24 พฤศจิกายน เวลา 10:06
1
เขียนนอก กรอบ 🦅
ขอบคุณครับ🙏🤣😊
24 พฤศจิกายน เวลา 10:07
เรื่องเล่าจากดาวนี้
ว้าว เป็นความรู้ใหม่ของแบมเลยค่ะ 🙏❤
24 พฤศจิกายน เวลา 09:16
1
เขียนนอก กรอบ 🦅
ขอบคุณครับน้องแบม🍀🙏
24 พฤศจิกายน เวลา 09:29
1
24 พฤศจิกายน เวลา 10:47
Hedhorm
รออ่านต่อนะครับ ปกติเจอหนังสือธรรมะ ยอมรับเลยว่าหันหน้าหนี แต่แอดเขียนอ่านง่ายมากๆ เลยครับ
24 พฤศจิกายน เวลา 05:10
1
เขียนนอก กรอบ 🦅
ขอบคุณครับคุณเห็ด😊🙏🙏
24 พฤศจิกายน เวลา 05:20
^ _ ^ แมวพิมพ์ ~
สาธุธรรมคำสอนครับผม แมวเข้ามาให้กำลังใจนะครับ
24 พฤศจิกายน เวลา 03:50
1
เขียนนอก กรอบ 🦅
ขอบคุณครับพี่แมวพิมพ์🙏🙏
24 พฤศจิกายน เวลา 05:19
1
คิดดีใจดี นิทานสอนใจ - ThaiBrand24hours
👍 มากดไลค์ให้กำลังใจ้น้า
24 พฤศจิกายน เวลา 03:49
1
เขียนนอก กรอบ 🦅
ขอบคุณครับ🙏
24 พฤศจิกายน เวลา 05:19
1
ThaiBrand24hours
เขียนบ่อยๆน้า ติดตามค่า
24 พฤศจิกายน เวลา 03:49
1
เขียนนอก กรอบ 🦅
ขอบคุณครับ🍀🙏
24 พฤศจิกายน เวลา 05:20
1
Wornstory
มาตามครับ😊😊😊
24 พฤศจิกายน เวลา 02:59
1
เขียนนอก กรอบ 🦅
ขอบคุณครับพี่วร🙏
24 พฤศจิกายน เวลา 03:07
ก้าวแรก
เข้าใจง่ายครับ ปัญหาของเด็กสมัยนี้คือ เขาไม่เข้าใจศัพท์ทางธรรมเหมือน คนรุ่นก่อนๆ ชื่นชมครับทำให้ดูง่ายขึ้น🖒🖒
24 พฤศจิกายน เวลา 02:23
1
เขียนนอก กรอบ 🦅
ขอบคุณครับ🙏🙏
24 พฤศจิกายน เวลา 02:30
1