โพสต์


จอร์เจีย 🇬🇪 6วัน4คืน #โปรแกรมใหม่
#ทัวร์จอร์เจีย #ทัวร์สงกรานต์
สายการบิน : ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ)
เดินทาง : 10-15 และ 11-16 เมษายน 2563
*** ราคาเริ่มต้น 34,888 บาท ***
✅บริการอาหารและน้ำดื่มบนเครื่องทุกที่นั่ง
✅นั่งรถ 4WD สู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส ชมโบสถ์เกอร์เกตี้
✅ขึ้นกระเช้าชมไฟฟ้าชมป้อมนาริคาล่า
✅ชิมไวน์ท้องถิ่น ณ Khareba Winery
✅ช้อป ชิวๆ ณ ถนนคนเดินชาเดอนี่
✅พิเศษ... ดินเนอร์มื้อค่ำ พร้อมชมโชว์พื้นเมือง
หมายเหตุ :
(+) พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,990 บาท
(kiss marks) ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ท่านละ 10,000 บาท (ไม่มีที่นั่งบนเครื่องบิน)
(X) ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ (รวมท่านละ 1,800 บาท /ท่าน/ทริป)
หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย(ตามความพึงพอใจในการบริการ)
***(เก็บทิปก่อนการเดินทางที่สนามบินดอนเมืองในวันเช็คอิน) **เด็กเก็บเท่าผู้ใหญ่**
โปรแกรมทัวร์ คลิ๊กเลย! http://bit.ly/2P35bzR
#ทัวร์ต่างประเทศ ทุกเส้นทาง
#จัดกรุ๊ปเหมา ส่วนตัวและคณะ
#จองตั๋วเครื่องบิน ทุกเส้นทาง
#ยื่นวีซ่าท่องเที่ยว ทุกประเทศ
#เรียนต่อต่างประเทศ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อเมริกา อังกฤษ แคนาดา
#interworldservice
👉🏻กดจองทันที http://nav.cx/203slAG
🕊บริษัท อินเตอร์เวิลด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด
🎋ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว 21/00919
☎️063-1328774 (เป๊ปซี่)
☎️ 083-8635832 ไกด์ป๊อป
📲LINE ID: @interworldservice
โพสต์ที่เกี่ยวข้อง
ความคิดเห็น
ยังไม่มีข้อความในโพสต์นี้