โพสต์

หอยอีแปะ
จะขอเล่าสิ่งที่กูเกิ้ลยังไม่เกิด
หอยอีแปะ
เป็นสัตว์ที่คนไทยจับได้จากมนุษย์ต่างดาว ซึ่งได้เขียนลงในพระค้ทภีร์ใบลาน ฉบับหนึ่งไว้ว่า
อันเศรษฐีมีเงิน ก็หาซื้อตัวกูไม่ได้ เพราะตัวกูคือหอยอีแปะ. แล้วไม่นานหอยอีแปะก็ได้มอบร่าง
กายไว้กับแม่ครัว....
....บัดนั้นหอยอีแปะก็ได้โด่งดัง. เพราะคนรวยจะหาซื้อยังไงก็ไม่มีมันจะหายวับไปเอง. แม้แต่คนที่
ยิ่งใหญ่อย่างพลเอกรองนายกก็คงจะไม่มีวันได้ทานเพราะมันอร่อยมากๆ
ความคิดเห็น
ยังไม่มีข้อความในโพสต์นี้