14 ม.ค. เวลา 04:09

หอยอีแปะ

จะขอเล่าสิ่งที่กูเกิ้ลยังไม่เกิด

หอยอีแปะ

เป็นสัตว์ที่คนไทยจับได้จากมนุษย์ต่างดาว ซึ่งได้เขียนลงในพระค้ทภีร์ใบลาน ฉบับหนึ่งไว้ว่า

อันเศรษฐีมีเงิน ก็หาซื้อตัวกูไม่ได้ เพราะตัวกูคือหอยอีแปะ. แล้วไม่นานหอยอีแปะก็ได้มอบร่าง

กายไว้กับแม่ครัว....

....บัดนั้นหอยอีแปะก็ได้โด่งดัง. เพราะคนรวยจะหาซื้อยังไงก็ไม่มีมันจะหายวับไปเอง. แม้แต่คนที่

ยิ่งใหญ่อย่างพลเอกรองนายกก็คงจะไม่มีวันได้ทานเพราะมันอร่อยมากๆ

พรพงษ์ กาจกำแหง
หอยอีแปะนี่ส่วนผสมของพระ สมเด็จเลย
14 ม.ค. เวลา 04:12
Get the app