พรพงษ์ กาจกำแหง

พรพงษ์ กาจกำแหง
pornpong
26 ก.พ. เวลา 06:12

เบื่อๆไอ่พวกประกาศแล้วดันไม่รับผิดชอบ

พรพงษ์ กาจกำแหง
ภาพอาจไม่ใช่แต่เนื้อข่าวชัวส์มีที่มาตามเนื้อข่าว
26 ก.พ. เวลา 02:57

พระมหาชนก (บาลี: Mahājanaka) เป็นเรื่องหนึ่งในทศชาติชาดก อันเป็นชาดก 10 ชาติสุดท้ายก่อนที่พระโพธิสัตว์จะมาประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ และตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ชาดกเรื่องนี้เป็นการบำเพ็ญความเพียรเป็นบารมี พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรทรงสนพระราชหฤทัย จึงทรงค้นเรื่องพระมหาชนกในพระไตรปิฎกและทร...ดูเพิ่มเติม

25 ก.พ. เวลา 23:33

ผมทำมานานมากๆแระ

ที่จะสานต่อคือคนไทยทั้งประเท

23 ก.พ. เวลา 14:01
22 ก.พ. เวลา 14:40

วันนี้ผมขอพูดถึงการปกครองระบอบ

เค้าเรียกกันว่าระบอบประชาธิปไตย

ที่คนมีระดับการศึกษาชั้นสูงเค้าเรียกกัน

ว่าระบอบประชาธิปไตยไทยแลนด์..เค้าเรียก...อ่านต่อ

คุยไปเรื่อย
แวะมาติดตามน่ะครับ
20 ก.พ. เวลา 13:04

วันนี้ขอโชว์งานศิลปะที่ในบ้างครั้งอาจ

สอนคนได้ทั่วโลกแต่เป็นภาพงานเก่ามากๆ

พอดีเก็บไว้เยอะพอจะมีความรู้ดัๆ..ก็จะขอ

ออกมาตีแพร่ แด่ท่านสาธุชนทั้งหลายในด้าน...อ่านต่อ

ชตระกูล ศรีสวัสดิ์
เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละที่เลยครับ
20 ก.พ. เวลา 01:30

คาถาบูชาเจ้าแม่กวนอิมให้สมความปรารถ...อ่านต่อ

19 ก.พ. เวลา 06:48

คาถาบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต)

พุทธะมะหามะณีระตะนะปะฏิมากะรัง ปูเชมิ ทุติยัมปิ พุทธะมะหามะณีระตะนะปะฏิมากะรัง ปูเชมิ ตะติยัมปิ พุทธะมะหามะณีระตะนะปะฏิมากะรัง ปูเชมิ เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ มะหาเตโช เจวะ มะหาปัญโญ จะ มะหาโภโค จะ มะหายะโส จะ ภะวันตุ เม นิพพานัสสะ ปัจจะโย โหตุ (หรือ วาละลุกัง สังวาตังวา)

18 ก.พ. เวลา 14:28

ดุษฎีกิติมศักดิ์แห่งองค์การนาซ่า...อ่านต่อ

16 ก.พ. เวลา 15:02

สุดยอด

สร้างโอกาส
แอปเปิ้ลติดลบเลย