ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร

dr.arm
 • หนังสือ
 • ประวัติศาสตร์
 • การเมือง
 • 54
 • 59
  โพสต์
 • 15K
  ผู้ติดตาม
 • ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร Official Page ผู้เขียนหนังสือ จีน-เมริกา และ CHINA 5.0 ผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สร้างเพจเมื่อ 13 ม.ค. 2021