Blockdit Logo (Mobile)
100 เคล็ดลับ ยกระดับความสำเร็จ โดย David Niven
เคล็ดลับที่ 3 "ความคิดสร้างสรรค์มาจากภายใน"
-------------------
Credit
ชื่อหนังสือ: 100 เคล็ดลับ ยกระดับความสำเร็จ
ผู้เขียน: David Niven
ผู้แปล: อิศรา ราชตราชู
ชื่อเรื่องต้นฉบับ: 100 Simple Secrets of Successful People
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ: HarperCollins
-------------------
ฟังเคล็ดลับอื่นเพิ่มเติม
ความคิดเห็น
เทวฤทธิ์ ศรีชัยพล
สวัสดียามเช้าครับ
13 ก.พ. เวลา 00:53
1

Auto Suphakarn

สวัสดีครับ
13 ก.พ. เวลา 02:13
1