โพสต์


อัศจรรย์! พุทธคุณคุ้มภัยไวรัส

หลายท่านคงสังเกตเห็นว่าประเทศเมืองพุทธ มีการระบาดของไวรัสโควิด- 19 น้อย

เมียนม่าร์ มีผู้ติดเชื้อ 8 คน

ศรีลังกา มีผู้ติดเชื้อ 113 คน

ลาว มีผู้ติดเชื้อ 8 คน

กัมพูชา มีผู้ติดเชื้อ 99 คน

เวียดนาม มีผู้ติดเชื้อ 174 คน

ในขณะที่ในยุโรปและอเมริกา มีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก อาทิ

สหรัฐอเมริกา มีผู้ติดเชื้อ 121,066 คน

อิตาลี มีผู้ติดเชื้อ 92,472 คน

สเปน มีผู้ติดเชื้อ 73,235 คน

เยอรมนี มีผู้ติดเชื้อ 57,695 คน

ฝรั่งเศส มีผู้ติดเชื้อ 37,575 คน

อังกฤษ มีผู้ติดเชื้อ 17,089 คน

สวิสเซอร์แลนด์ มีผู้ติดเชื้อ 14,076 คน

ฯลฯ

ประเทศพุทธในเขตอบอุ่นก็ติดเชื้อน้อย

บางคนอาจคิดว่า เป็นเพราะประเทศพุทธหลายแห่ง วิทยาการแพทย์ยังไม่ ก้าวหน้า จึงตรวจพบจำนวนผู้ติดเชื้อน้อยกว่าทางตะวันตก แต่หากมีผู้ติด เชื้อจำนวนมากจนป่วยต้องเข้าโรงพยาบาลแล้ว ยังไงก็ต้องตรวจพบผู้ติด เชื้อโรคโควิดจำนวนมาก ดูตัวอย่างประเทศอิรัก ทั้งที่มีสงครามกลางเมือง การแพทย์แย่กว่า ยังตรวจพบผู้ติดเชื้อแล้ว 506 คน

บางท่านอาจคิดว่าเป็นเพราะประเทศพุทธอยู่ในเขตร้อน เชื้อไวรัสจึงระบาดยากกว่าประเทศในยุโรปและอเมริกา ที่อยู่ในเขตอบอุ่น อากาศหนาวกว่า ซึ่งเชื้อไวรัสชอบ

แต่พอดูประเทศที่มีชาวพุทธจำนวนมากและอยู่ในเขตอบอุ่น เหมือนยุโรป และอเมริกา ก็พบความแตกต่าง

ไต้หวัน มีผู้ติดเชื้อ 283 คน และมีอัตราการเพิ่มของผู้ติดเชื้อใหม่ 6%

ญี่ปุ่น มีผู้ติดเชื้อ 1,693 คน และมีอัตราการเพิ่มของผู้ติดเชื้อใหม่ 13%

เกาหลี มีผู้ติดเชื้อ 9,478 คน จากการผิดพลาดในช่วงแรก แต่ตอนนี้คุมอัต ราการเพิ่มของผู้ติดเชื้อใหม่ได้ดีมาก เหลือ 1.6%

จีน เคยเป็นจุดเริ่มต้นและจุดวิกฤตที่สุดในโลกและตอนนี้คุมผู้ติดเชื้อใหม่ได้เกือบ 100% เหลือวันละ 0-1 คน ผู้ติดเชื้อใหม่ในจีนขณะนี้เกือบทั้งหมดมาจากคนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ

มองโกเลีย มีผู้ติดเชื้อ 12 คน

เนปาล มีผู้ติดเชื้อ 5 คน

ทั้งที่ประเทศเหล่านี้ไม่มีการห้ามคนออกจากบ้าน แค่รัฐบาลขอร้องให้ทุกคนควบคุมตนเอง อย่าชุมนุมสังสรรค์และอย่าออกจากบ้านโดยไม่จำเป็นเท่านั้น

ในจีนเองขณะนี้ก็สามารถเดินทางไปได้ทุกที่ เหลืออู่ฮั่นซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของไวรัสและเคยมีผุ้ป่วยถึง 50,000 คนในเมืองเดียว ตอนนี้ก็คุมผู้ติดเชื้อใหม่ เหลือ 0 คน ได้ต่อเนื่องหลายวัน โรงงานก็เริ่มทำงานได้แล้ว รอเวลาให้ผู้ ป่วยเดิมหายกลับบ้านกันส่วนใหญ่ ก็จะเดินทางได้เสรีในวันที่ 8 เมษายน

อู่ฮั่นทำได้

ทางตะวันตกทั้งที่รัฐบาลหลายประเทศ เช่น อิตาลี สเปน ฝรั่งเศส อังกฤษ ประกาศห้ามคนออกจากบ้านโดยไม่จำเป็น ใครออกมาผิดกฎหมายและถูกจับ แต่ก็ยังคุมการระบาดไม่อยู่ มีผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้นวันละราว 20%

ยุโรป

ลักเซ็มเบอร์ก ประเทศเล็กๆ อยู่ข้างเยอรมันกับฝรั่งเศส มีประชากรเพียงราว 6 แสนคน และเป็นประเทศที่รวยมากที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง ประชาชนมีรายได้ต่อหัวสูงถึง 113,196 ดอลล่าร์สหรัฐต่อปี (GDP per capita) สูงกว่า เยอรมัน อังกฤษ ฝรั่งเศส 2 เท่ากว่า และเป็นประเทศเล็กๆ มีพื้นที่เพียง 2,586 ตารางกิโลเมตร ดูแล้วน่าจะควบคุมการระบาดได้ดี แต่กลับมีผู้ติดเชื้อถึง 1,831 คน คิดเป็นสัดส่วนผู้ติดเชื้อต่อประชากร 2,925 คนต่อล้านคน สูงกว่าประเทศไทย 146 เท่า

ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ

หากว่าประเทศเมืองพุทธมีผู้ติดเชื้อน้อยเพียง 1-2 ประเทศ ก็อาจเป็นเหตุบังเอิญ แต่นี่ประเทศที่มีชาวพุทธจำนวนมาก ทุกประเทศมีจำนวนผู้ติดเชื้อน้อยหมด ทั้งประเทศในเขตร้อน และประเทศในเขตอบอุ่น อย่างนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้ว แต่เป็นเพราะคุณพระศรีรัตนตรัยที่ปกปักรักษาทุกคนอยู่

ในเมียนมาร์เขาถึงขนาดนิมนต์พระขึ้นเฮลิคอปเตอร์ เจริญพระพุทธมนต์บทรัตนสูตรที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้คณะสงฆ์สวดเมื่อคราวเกิดโรคระบาดใหญ่ที่เมืองเวสาลี แล้วให้พระอานนท์โปรยน้ำมนต์ทั้งเมือง โรคระบาดก็หายไป เขาให้เฮลิคอปเตอร์บินวนทั่วประเทศแล้วให้คณะสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ทั่วเลย มีการถ่ายทอดสด ประชาชนก็ร่วมสวดมนต์ทั้งประเทศ ผลคือขณะนี้เมียนมาร์มีผู้ติดเชื้อเพียง 8 คน ทั้งที่อยู่ติดประเทศจีน มีคนจีน เข้าประเทศจำนวนมาก

พระเมียนมาร์ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ เจริญพระพุทธมนต์บทรัตนสูตร

บางคนไม่เชื่อ บอกว่าไม่เป็นวิทยาศาสตร์ แต่ขอให้ดูผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับ ประเทศพุทธทั่วโลก และการที่ประชาชนมีใจยึดเหนี่ยวกับพระรัตนตรัย มีใจที่นิ่งสงบ ไม่ตื่นตระหนก อยู่ในศีลในธรรม ให้ความร่วมมือกับรัฐก็ย่อมช่วยแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างดี

ประเทศไทย

ในประเทศไทยของเรา ทั้งที่ไทยเป็นประเทศแรกในโลก นอกประเทศจีนที่มีผู้ติดเชื้อโควิด แต่ช่วง 2 เดือนแรก เราก็คุมได้ดี บางช่วงเป็นสัปดาห์ไม่มีผู้ ติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้นเลย เรามาพลาดเพราะอบายมุข สนามมวยกับผับ คือ 2 สถานที่ที่ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อในไทยเพิ่มพรวดขึ้นเป็นสิบเท่า ฝืนไม่ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ผลร้ายจึงเกิด

สิ่งที่ชาวไทยควรทำ

สิ่งที่เราชาวไทยควรทำขณะนี้ คือ ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ และอยู่ในศีลในธรรม ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ตามหลัก ทาน ศีล ภาวนา

สวดมนต์ ทำวัตร

1.การให้ทาน คนไทยเราใจบุญอยู่แล้ว ก็ขอให้ทำให้สมบูรณ์ขึ้น วัดวาใกล้บ้าน ช่วยไปดูว่า พระภิกษุสามเณรท่านเดือดร้อนด้วยปัจจัย 4 หรือเปล่า ใกล้บ้านเรามีผู้สูงอายุที่ออกไปซื้อของกินของใช้ไม่สะดวกไหม มีอะไรที่เรา จะช่วยสนับสนุนเป็นกำลังใจให้ หมอและพยาบาลที่เสี่ยงอันตรายอยู่แนวหน้ารักษาผู้ป่วยได้บ้าง มีเมตตาจิต มีน้ำใจต่อกันและกัน

2.การรักษาศีลและเว้นอบายมุข อย่างน้อยศีล 5 ขอให้รักษา ตอนนี้ ผับ บาร์ ก็ปิดทั่วประเทศแล้ว ก็ขออย่าตั้งวงสังสรรค์ที่บ้าน

3.การสวดมนต์นั่งสมาธิ เจริญภาวนา อย่าไปหมกมุ่นตามข่าวมากเกินไป จนเครียด จัดเวลาสวดมนต์ นั่งสมาธิเป็นประจำ ใจเราจะสงบ สบายใจ เมื่อใจนิ่งจะส่งผลต่อภูมิคุ้มกันร่างกายเราดี ไวรัสก็ทำอันตรายเราได้ยากขึ้น ระบาดยากขึ้น วีดีโอแนะนำการสวดมนต์นั่งสมาธิในยูทูปก็มีมาก หรือเปิด เวปไซต์ www.gbnus.com ช่องทีวีธรรมะทางอินเตอร์เน็ต 24 ชั่วโมงดูก็ได้

ขอให้พวกเราทุกคน เชื่อมั่นในคุณของพระรัตนตรัย เชื่อมั่นในสติปัญญา ความรู้ความสามารถของเราชาวไทย ในความเป็นไทย หมอไทยก็เก่งไม่แพ้ชาติใดในโลก ทุกคนเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ประเทศไทยจะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้โดยเร็วและอย่างดีที่สุด

นั่งสมาธิ เจริญภาวนา
โพสต์ที่เกี่ยวข้อง
ความคิดเห็น
Sam
สาธุครับ
3 เม.ย. เวลา 09:44
1 เม.ย. เวลา 22:52
ลูกชาวนา
กราบสาธุค่ะ
1 เม.ย. เวลา 08:40
31 มี.ค. เวลา 20:57
1
boons
ขอบคุณกับบทความดีๆแบบนี้ครับ
31 มี.ค. เวลา 03:23
2
31 มี.ค. เวลา 03:04
1
Karnchanee Panomrit
กราบอนุโมทนาสาธุค่ะ
31 มี.ค. เวลา 02:56
2
Espresso Jib
สาธุค่ะ
31 มี.ค. เวลา 02:52
1
Natcha Buajutturat
สาธุๆๆค่ะ
31 มี.ค. เวลา 02:29
1
Phyakam
กราบสาธุค่ะ
31 มี.ค. เวลา 01:02