โพสต์


😇ทุกวันก่อนนอน เราควรแผ่เมตตาให้กับทุกคน รวมไปถึงสรรพสัตว์ทั้งหลาย
.
เพราะทุกคนต่างปรารถนาที่อยากจะให้ตัวเองประสบความสุขความสงบทางใจ ไม่มีความกระวนกระวายใจ สามารถปล่อยวางความโกรธความไม่พอใจได้อย่างง่ายๆ ซึ่งตอนที่เรายังโกรธอยู่ ยังอิจฉาริษยาคนใดคนหนึ่งอยู่นั้น จิตใจจะมีแต่ความร้อนรุ่ม กระวนกระวายใจ และไม่เป็นอันกินอันนอนอย่างเห็นได้ชัด...อ่านต่อ
9:09
ฟังเลย
ความคิดเห็น
กลอนพาไป
สาธุครับผม
13 มิ.ย. เวลา 07:18