สิ่งที่เจ้าสัวธนินท์อยากบอก พล.อ. ประยุทธ์ มากที่สุด “ประเทศไทยต้องเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจโลก” | Executive Espresso EP.79
.
เคน นครินทร์ คุยกับ ธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ ถึงประเด็นการพลิกโฉมประเทศไทยให้กลายเป็น ‘ศูนย์กลางเศรษฐกิจโลก’ เปิดรับมหาเศรษฐีต่างแดนเข้ามาใช้ชีวิตในประเทศ คำแนะนำต่อรัฐบาลในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจ ลงทุนพัฒนาและส่งเสริมโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศให้ก้าวหน้า
.
ไปจนถึงประเด็นการเพิ่มราคาสินค้าทางเกษตรเพื่อลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำระหว่าง ‘คนจน’ และ ‘คนรวย’ ส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น บทเรียนที่เขาได้รับจากโควิด-19 และการเรียนรู้จากคนที่เก่งกว่า
ความคิดเห็น
เถกิงศักดิ์ เจริญวัฒนา
ดูหน้าต่าง ถึงแม้จะร่ำรวย ในประเทศ แต่ธุรกิจมูลค่ามหาศาล ใีนต่างประเทศ ก็กระทบมาก คนรวยมาก พอจนลงมา ก็เตรียด มากว่าคนฐานะปานกลางอีก
24 พ.ค. 2020 เวลา 06:14
ภาคภูมิ
รวมๆเเล้วท่านคิดว่าประเทศร่ำรวยขึ้นประชาชนจะร่ำรวยตามเรื่องจริงครับเเต่ผมยังเห็นความเหลื่อมล้ำในสังคมมาเรื่อยๆนะครับ
24 พ.ค. 2020 เวลา 04:24
ยุคใหม่การตลาดของไทย
ขยายมุมมองขยายแนวคิดได้มากๆเลยครับ
24 พ.ค. 2020 เวลา 03:14