เร้นกายสงบใจในเยาวราช “วัดชัยภูมิการาม”
ท่ามกลางความขวักไขว่ของผู้คนในเยาวราช ยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซ่อนตัวอยู๋ชั้นลอยฟ้าของอาคารสูง นั่นคือ “วัดชัยภูมิการาม” ด้วยอาคารสูง 7 ชั้น หากมองผิวเผินจากภายนอกอาจดูไม่รู้ว่า ที่นี่คือศาสนาสถานของชาวพุทธนิกายมหายานฝ่ายอนัมนิกาย ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานนับหลายร้อยปี
เรื่อง: ปริยา เหล่าวิวัฒน์
วิดีโอ: ชวรินทร์ เผงสวัสดิ์, บุณฑริกา พรมจารีย์
ความคิดเห็น
Suphaphon Noinonghwa_641102
ติดตามค่ะ
30 พ.ค. 2020 เวลา 23:23
อิ่มบุญ
สาธุครับ เคยไปกราบอยู่ สวยงามจริงๆ
30 พ.ค. 2020 เวลา 10:16