โพสต์


ช่วงนี้ประเทศไทยเรากำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างจริงจัง จะสังเกตได้จากหลายๆจังหวัดตั้งแต่ระดับเมืองรองลงมา จนถึงจังหวัดขนาดเล็กทั้งหลาย อัตราส่วนแรงงานหรือวัยทำงานต่อผู้สูงอายุนั้นอยู่ที่ต่ำกว่า 1 คน ต่อผู้อายุ 2 คนแล้วนะครับ มีหลายจังหวัดเท่านั้นที่อัตราส่วนของวัยทำงานต่อผู้สูงอายุมากกว่า 2:1 สิ่งนี้กำลังบ่งบอกถึงว...อ่านต่อ
ความคิดเห็น
ยังไม่มีข้อความในโพสต์นี้