โพสต์

เวลาคืออะไร มีอยู่จริงหรือไม่? Part3
What is real time there? ตอนที่3
ความเข้าใจในเรื่องเวลา และการวัดค่าของเวลา รวมไปถึงความเข้าใจในเรื่องของแรงโน้มถ่วง ทำให้มนุษย์เราสามารถที่จะนำความรู้ดังกล่าวมาใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ รอบตัว ถ้าว่าตามทฤษฎีของ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (Albert einstein)...อ่านต่อ
ความคิดเห็น
ยังไม่มีข้อความในโพสต์นี้