Covid Disruption EP.3 | "เรียนออนไลน์" ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
.
โควิด-19 ทำให้เห็นว่าปัญหาการศึกษาที่เรามีอยู่มันมากขนาดไหน
.
“เราทุกคนโดนบังคับให้พร้อมต่อการเรียนออนไลน์ ทั้งๆ ที่เราไม่พร้อม”
.
กุลภา พบูประภาพ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เล่าประสบการณ์การเรียนออนไลน์ตลอดหนึ่งเทอมที่ผ่านมาว่า เป็นเรื่องใหม่ที่เราต้องมาเตรียมความพร้อมของตัวเองทั้งอุปกรณ์ ทั้งแรงกาย และแรงใจ ถึงแม้มหาวิทยาลัยจะมีส่วนในการสนับสนุน แต่นั่นก็ไม่เพียงพอ
.
“มีประสบการณ์เสี่ยงติด F เพราะระหว่างสอบเหลือเวลาแค่ 15 นาที คอมพิวเตอร์ของเรามันดับ ไม่คิดว่ามันจะเกิดเรื่องฉุกเฉินขึ้นกับตัวเอง แต่ตอนนั้นคุณแม่ก็เอาคอมพิวเตอร์มาให้ใช้แทนเครื่องที่ดับ ถือว่ารอดตายไป แต่ถ้าบ้านใครที่มีคอมพิวเตอร์แค่เครื่องเดียวต้องทำยังไง”
.
นอกจากนี้ ยังมีอีกสารพัดปัญหาทั้งความเร็วของอินเทอร์เน็ต สถานที่ที่ใช้เรียน การเรียนรู้การใช้โปรแกรมสำหรับเรียน หรือแม้แต่สภาพของครอบครัวช่วงเวลานั้นๆ
.
อ่านต่อได้ที่: https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/885353
.
วิดีโอ: บุณฑริกา พรมจารีย์

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์
ความคิดเห็น
Bosita Junjaided - บุญสิตา จันใจเด็ด
ฐานะการเงินแต่ละคนไม่เท่ากัน อุปกรณ์จะได้ระดับเดียวกันคงเป็นไปไม่ได้ คนรวยก็รวย คนไม่มีก็ต้องไปยืมเงินญาติพี่น้องมาเพื่อให้ลูกได้มีแทปเลตเพื่อมาเรียนหนังสือ😢
26 มิ.ย. 2020 เวลา 14:04