วันนี้นึกมุกเก่าได้ล่ะ...บุญสมบูรณ์แบบ....บุญ หมายถึง อะไร ?
คำว่า “บุญ” มาจากภาษาบาลีว่า “ปุญญะ” แปลว่า การกระทำความดี เครื่องชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ กำจัดสิ่งเศร้าหมองหรือ “กิเลส” ให้ออกจากใจ ลด ละ เลิก ความโลภ ความเห็นแก่ตัว อันเป็นต้นเหตุของความทุกข์
ซึ่งในทางพระพุทธศาสนาการทำบุญมีด้วยกัน 10 วิธี ดังจะกล่าวบทไป...
การให้ทาน
การให้ทาน หรือ ทานมัย คือการสละ ไม่ว่าจะเป็นข้าวของ เงินทอง เพื่อลดความตระหนี่ถี่เหนียว ผลของการให้ทานดังกล่าวทำให้ผู้ให้เกิดความอิ่มเอิบใจ
การรักษาศีล
รักษาศีล หรือ สีลมัย หมายถึง การประพฤติทางกายและวาจาให้เรียบร้อย ไม่เบียดเบียนผู้อื่นทางกายและคำพูด ไม่กินเหล้าเมายา บุญข้อนี้จะทำให้เรากลายเป็นคนเยือกเย็น สุขุมด้วย
เจริญภาวนา
เจริญภาวนา หรือ ภาวนามัย เป็นการฝึกใจให้สงบ เห็นสิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริง ยกตัวอย่าง การนั่งสมาธิ วิปัสสนา การสวดมนต์ ผลบุญข้อนี้จะทำให้เกิดปัญญาแก่ผู้ปฏิบัติ
การอ่อนน้อมถ่อมตน
การอ่อนน้อมถ่อมตน หรือ อปจายนมัย ถือเป็นบุญอย่างหนึ่ง เพราะเป็นการละอัตราตัวตนซึ่งถือเป็นแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา ผลบุญข้อนี้จะทำให้เกิดความเมตตาต่อกัน
การช่วยเหลือสังคม
การช่วยเหลือสังคม หรือ ไวยาวัจจมัย ผลบุญในข้อนี้จะช่วยให้เกิดความรักความสามัคคีขึ้น
ร่วมทำบุญ
การให้ผู้อื่นมาร่วมทำบุญกับเรา หรือ ปัตติทานมัย เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้มาร่วมทำบุญ ไม่เหนียวบุญ ผลบุญดังกล่าวจะช่วยให้เราเป็นคนใจกว้าง และปราศจากอคติต่างๆ เพราะพร้อมเปิดใจรับผู้อื่น
การอนุโมทนา
การอนุโมทนา หรือ ปัตตานุโมทนามัย คือการยอมรับยินดี รู้สึกชื่นชมในการทำความดีของผู้อื่น ไม่คิดอิจฉา
การฟังธรรม
การฟังธรรม หรือ ธรรมสวนมัย มีประโยชน์ทั้งต่อสติปัญญา และการดำเนินชีวิต ไม่จำเป็นต้องไปฟังที่วัดหรือจากพระท่านโดยตรง ผลบุญข้อนี้จะทำให้ผู้ฟังเกิดการรู้แจ้งเห็นจริง
การแสดงธรรม
การแสดงธรรม หรือ ธรรมเทศนามัย คือการให้ข้อคิดที่ดีแก่ผู้อื่นด้วยธรรมะ ผลบุญข้อนี้ช่วยให้ผู้รับมีปัญญาเห็นถึงสัจธรรม ส่วนผู้ให้ก็จะได้รับการสรรเสริญ
การทำความเห็นให้ถูกต้อง
การทำความเห็นให้ถูกต้อง หรือ ทิฏฐุชุกรรม คือ การไม่ถือทิฐิ เอาตนเองเป็นใหญ่
หลังจากทายาใจเสร็จ.. ต้องต่อด้วยการทายากายกับคุณหมอต้มยาแห่งBD..
สาธุขอรับ...
ความคิดเห็น
Patt Photos Technique idea💕{°•Page•°}
เป็นคนดีกะเค้ากะเป็น
15 ต.ค. 2020 เวลา 09:03
Patt Photos Technique idea💕{°•Page•°}
เผลอบ่อยฮะ..แถวบ้านเรียกจงใจเผลอ
15 ต.ค. 2020 เวลา 12:49
เต่าน้อย ออนทัวร์
ສາທຸ ສາທຸ ສາທຸ ຂອຮັບ ຈະເຮິນດ້ວຍສະຕິ ກັບອີກທ້ງກາຍ ວາຈາ ໃຈ ເດິ້ທ່ານ ຊອ.
5 ก.ย. 2020 เวลา 22:11
ชตระกูล ศรีสวัสดิ์
สาธุครับ อรุณสวัสดิ์ขอรับ
5 ก.ย. 2020 เวลา 23:57
บทสรุปฉบับ แฮม แฮม
สาธุครับบบบ^^
4 ส.ค. 2020 เวลา 03:06
4 ส.ค. 2020 เวลา 03:14