ชตระกูล ศรีสวัสดิ์

tycoon
ศิลปะ
ไลฟ์สไตล์
วิทยาศาสตร์
ไม่กินก็เน่า…ไม่เล่าก็ลืม กับเรื่องราวที่ไม่ได้ถูกบันทึก ...ก็มุกเก่าๆไง...