ชตระกูล ศรีสวัสดิ์

tycoon
ศิลปะ
ไลฟ์สไตล์
วิทยาศาสตร์
อย่าดึงฟ้าต่ำ อย่าทำหินแตก อย่าแยกแผ่นดิน ...ก็มุกเก่าไง...
ไม่มีพอดแคสต์