ชีวิตแห่งความสงบเงียบหาได้ไม่ยากถ้าจะหาเพียงแต่ตั้งสติให้ดีคิดดี ทำดี ความสงบเงียบที่ดีก็จะบังเกิดขึ้นในทันใด
ในสังคมปัจจุบันโดยเฉพาะสังคมเมืองที่ทุกคนต้องแข่งขันกันทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องและเลี้ยงครอบครัว ทำให้หลายๆ คนหาโอกาสให้กับตัวเอง และหลายครั้งถึงกับต้องฉวยโอกาส เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น เพราะถ้่าไม่เอาเปรียบก็จะไม่ได้มาในสิ่งที่ต้องการ เหน็ดเหนื่อยครับที่จะต้องดิ้นรนคอยจ้องหาโอกาส แต่สำหรับคนที่ไม่หาโอกาสปล่อยๆ ไปให้เป็นไปตามธรรมชาติ ได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีเขาจะไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยค่อยๆ ไปเรื่อยๆ มาเรียงๆ เพราะสุดท้ายสิ่งมีชีวิตก็หนีไม่พ้นคือความตาย
อะไรที่พอแบ่งปันได้ก็แบ่งกันไป ช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยกันไป สังคมและชีวิตที่อยู่ร่วมกันก็จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
ขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดกับทุกท่านเทอญ
ความคิดเห็น
สามล้อ^^_^^
ดูสงบร่มเย็น ขอตามมาเก็บเกี่ยวความรู้ ด้วยนะครับ ฝากติดตามเพจผมด้วยนะครับ https://www.blockdit.com/articles/5eedbd649e89060caafd8129
15 ส.ค. 2020 เวลา 07:43
สวนน้อย, สวนป่า และเกษตรกรรมธรรมชาติ
ธรรมชาติครับใครตามมาก็ตามไป ขอติดตามเช่นกันครับ
15 ส.ค. 2020 เวลา 10:18