ธรรมชาติคือสิ่งที่อยู่รายรอบตัวเรา...แม้กระทั่งตัวเองก็ส่วนหนึ่งของธรรมชาติ..หากธรรมชาติจะวิปลาสย่อมหมายถึงทุกๆอย่างวิปลาส..แม้กระทั่งตัวเราเอง...
เรื่องที่ ท่านจะได้สัมผัสต่อจากนี้ เป็นส่วนหนึ่งในจินตนาการของผู้เขียนไม่มีหลักฐานชี้ชัดหรือยืนยันความเป็นจริงเพราะที่มาของเรื่องที่จะเขียนต่อจากนี้..เกิดจากจินตนาการ..ของผู้เขียนเอง...
หากเนื้อหาใดๆเรื่องราวต่อจากนี้ไปจะพอเป็นประโยชน์ต่อท่านที่อ่านและติดตาม..ผู้เขียนย่อมมีความรู้สึกยินดีมากมาย..
เรื่องที่จะนำเสนอต่อท่านผู้อ่านทุกท่านต่อจากนี้.
.."เมื่อนกนั้นมีหูและเมื่อหนูนั้นมีปีก.ย่อมถึงกาลวิปลาสแห่งยุคสมัย..ไฟจะใหม้น้ำ..สัตว์รัชฉานจะมาแทนคน..
และนั่นก็คือที่.."นกมีหู..หนูมีปีก.."
ความคิดเห็น
ยังไม่มีข้อความในโพสต์นี้