แกะดำ คัมภีร์ชีวิต

kaedum1972
หนังสือ
นิยาย
แกะดำ..เป็นสัญลักษณ์แห่งความแตกต่างที่เหมือนกัน แตกต่างแค่สี..แต่วิถีชีวิตเหมือนกัน..นั้นคือ..แกะดำ..
ในยามค่ำคืนกลางป่า สำหรับสัตว์ใหญ่แล้วถือว่าเป็นยามที่จะออกหาเหยื่อเพราะสัตว์บางประเภทก็จะหลับนอนเป็นกลุ่ม แน่นอนโดยธรรมชาติแล้วทุกอย่างจะเกิดมาทดแทนกัน ไม่มีใครได้เปรียบทั้งหมดทุกๆอย่างต้องมีจุดอ่อนจุดแข็ง... อ่านต่อ
  แกะดำ คัมภีร์ชีวิต
  ยินดีมากๆท่านได้รับประโยชน์จากบทความ..ขอบคุณมากครับสำหรับคำนิยม
  อย่าถามว่าเพราะเหตุอันใดเลยนะ เมื่อเธอได้อยู่ต่อหน้าเรา หากเธอไม่ได้กระทำกรรมอันเป็นอกุศลกรรมเธอย่อมไม่ได้พบเราเป็นแน่นอน แต่นี่เธอนั่งอยู่เบื้องหน้าเรา แล้วยังจะมาถามเพราะเหตุอันใดอีก นั่นก็แปลว่าเธอได้กระทำบาปกรรมโดยขันธะสันดานนะ"... อ่านต่อ
   ทาสที่เป็นตั้งแต่วันเกิด..และติดตามไปทุกหนทุกแห่งแม้ตายจากโลกนี้ไป ก็ยังจองจำดวงวิญญาณเอาไว้..ด้วยคำๆนี้..
   " ของกู."
   ร่างกายถือว่าเป็นบ้านหลังแรกของมนุษย์และสัตว์เดรัจฉาน..แต่ยังมีอีกหลายหมู่ชนที่เ... อ่านต่อ
    ระหว่างเดินทาง..เสียงที่ได้ยินคือเสียง..คำกล่าวถึงเรื่องราวต่างๆที่ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับตัวของสุชินหรือคำพาเอง...หนึ่งในคำกล่าวนั้นได้พูดถึงเรื่อง เพื่อนรักกันเป็นเหมือนนิทานแต่งขึ้นมาเพื่อให้สุชินนั้นสำนึกในการกระทำของตนเอง...มีเนื้อหาดังนี้... อ่านต่อ
     ใจผมต้องทำอย่างไรบ้างครับ..?..สุชิน..ถาม..
     บุรุษนิรนามที่กำลังสาละวนกับการจัดการกับ
     รายชื่อที่ถืออยู่ในมือ...
     เธอชื่ออะไรนะ..คือคำถามที่ชายนิรนามผู้นั้นถามกลับมา...... อ่านต่อ
      ธรรมชาติคือสิ่งที่อยู่รายรอบตัวเรา...แม้กระทั่งตัวเองก็ส่วนหนึ่งของธรรมชาติ..หากธรรมชาติจะวิปลาสย่อมหมายถึงทุกๆอย่างวิปลาส..แม้กระทั่งตัวเราเอง...
      เรื่องที่ ท่านจะได้สัมผัสต่อจากนี้ เป็นส่วนหนึ่งในจินตนาการของผู้เขียนไม่มีหลักฐานชี้ชัดหรือยืนยันความเป็นจริงเพราะที่มาของเรื่องที่จะเขียนต่อจากนี้..เกิดจากจ