Blockdit Logo (Mobile)

แกะดำ คัมภีร์ชีวิต

kaedum1972

หนังสือ
นิยาย
แกะดำ..เป็นสัญลักษณ์แห่งความแตกต่างที่เหมือนกัน แตกต่างแค่สี..แต่วิถีชีวิตเหมือนกัน..นั้นคือ..แกะดำ..
ระหว่างเดินทาง..เสียงที่ได้ยินคือเสียง..คำกล่าวถึงเรื่องราวต่างๆที่ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับตัวของสุชินหรือคำพาเอง...หนึ่งในคำกล่าวนั้นได้พูดถึงเรื่อง เพื่อนรักกันเป็นเหมือนนิทานแต่งขึ้นมาเพื่อให้สุชินนั้นสำนึกในการกระทำของตนเอง...มีเนื้อหาดังนี้
มีชายสองคน..คนนึง..ชื่อ..นายโง่..อีกคนนึงชื่อนายงั่ง..ทั้งสองคนนี้..ได้เกิดมาในตระกูลนายพรานล่าเนื้อ..ซึ่งบิดาของทั้งคู่เป็นเพื่อนกัน.สาเหตุที่ทั้งคู่ได้ตั้งชื่...ดูเพิ่มเติม
ผมต้องทำอย่างไรบ้างครับ..?..สุชิน..ถาม..
บุรุษนิรนามที่กำลังสาละวนกับการจัดการกับ
รายชื่อที่ถืออยู่ในมือ...
เธอชื่ออะไรนะ..คือคำถามที่ชายนิรนามผู้นั้นถามกลับมา...
ผมชื่อว่าสุชินครับ...สุชิน..เหรอ..เอ..ไม่มีนะชื่อนี้..ชายนิรนามตอบ..พรางก้มตรวจดูรายชื่อในผ้าหนังสีขาวหม่นๆ.....อ่านต่อ
ธรรมชาติคือสิ่งที่อยู่รายรอบตัวเรา...แม้กระทั่งตัวเองก็ส่วนหนึ่งของธรรมชาติ..หากธรรมชาติจะวิปลาสย่อมหมายถึงทุกๆอย่างวิปลาส..แม้กระทั่งตัวเราเอง...
เรื่องที่ ท่านจะได้สัมผัสต่อจากนี้ เป็นส่วนหนึ่งในจินตนาการของผู้เขียนไม่มีหลักฐานชี้ชัดหรือยืนยันความเป็นจริงเพราะที่มาของเรื่องที่จะเขียนต่อจากนี้..เกิดจากจินตนาการ..ของผู้เขียนเอง...
หากเนื้อหาใดๆเรื่องราวต่อจากนี้ไปจะพอเป็นประโยชน์ต่อท่านที่อ่านและติดตาม..ผู้เขี...ดูเพิ่มเติม