โพสต์

Uber อาจระงับบริการในแคลิฟอร์เนียชั่วคราว หลังศาลตัดสินให้ผู้ขับขี่ เป็นพนักงานประจำ
เมื่อวันก่อนศาลชั้นต้น ประจำรัฐแคลิฟอร์เนีย ได้มีคำตัดสินให้เจ้าของแพลตฟอร์มเรียกรถ Uber และ Lyft จะต้องจัดประเภทคนขับรถ ทั้งธุรกิจบริการเรียกรถ และฟู้ด เดลิเวอรี อยู่ในกลุ่มพนักงานประจำ ไม่ใช่ฟรีแลนซ์ โดยคำตัดสินดังกล่าวจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือน ม.ค. 2021
ซึ่งหลังจากมีคำตัดสิน ทั้ง Uber และ Lyft ได้กล่าวว่าพวกเขาจะยื่นอุทธรณ์ต่อศาลโดยทันที
เพราะหากปฏิบัติตามคำสั่งนี้ บริษัทจะต้องปฏิบัติต่อคนขับรถ ในฐานะพนักงานบริษัท
และมอบผลประโยชน์ให้แก่คนขับรถมากขึ้น เช่น ผลประโยชน์พนักงาน และประกันการว่างงาน เป็นต้น
ซึ่งจะทำให้บริษัทมีต้นทุนในการดำเนินธุรกิจสูงขึ้น
โดย Dara Khosrowshahi CEO ของ Uber กล่าวว่า
หากศาลในชั้นอุทธรณ์ไม่กลับคำตัดสิน บริษัทก็อาจต้องระงับการให้บริการ ในพื้นที่แคลิฟอร์เนียชั่วคราว เป็นเวลาหลายเดือน
เนื่องจากบริษัทไม่สามารถเปลี่ยนรูปแบบจากพนักงานฟรีแลนซ์ เป็นพนักงานประจำได้อย่างทันที
และหลังจากนั้น ถ้า Uber กลับมาให้บริการในรัฐอีกครั้ง ก็มีแนวโน้มที่จะเน้นให้บริการเฉพาะพื้นที่ตัวเมืองเป็นหลักมากกว่าชานเมือง หรือก็คือจะมีการจำกัดพื้นที่ให้บริการมากขึ้น
 
นอกจากนี้ Dara Khosrowshahi ยังได้เสนอทางเลือกที่ 3 ในการแก้ปัญหาเรื่องนี้
โดยบริษัทจะจัดตั้งกองทุนให้แก่ผู้ขับขี่รถ และจ่ายเงินเข้ากองทุนให้ตามจำนวนชั่วโมงทำงาน
เพื่อให้คนขับรถได้รับความคุ้มครองบางอย่างเพิ่มขึ้น เช่น ประกันสุขภาพ, การจ่ายเงินนอกเวลา หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ
และช่วยทำให้คนขับรถ ยังคงความยืดหยุ่นในการทำงาน ในฐานะฟรีแลนซ์ได้เช่นเดิม
ความคิดเห็น
ยังไม่มีข้อความในโพสต์นี้