สรุปหนังสือ "ภาวะผู้นำ 5 ระดับ"
ภาวะผู้นำ 5 ระดับ จากจุดเริ่มต้น สู่ความเป็นผู้นำสมบูรณ์แบบ
เขียนโดย John C. Maxwell ผู้เขียนหนังสือขายดีมากกว่า 30 ล้านเล่มทั่วโลก
สรุป โดย คุณ Tanapat Khiawkaew
ความคิดเห็น
ยังไม่มีข้อความในโพสต์นี้