🌈🌈ที่นี่ปลวกแดง (5)
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
วันที่ 29 ตุลาคม 2563 นายสรรณ์ญา กระสังข์ พัฒนาการอำเภอปลวกแดง พร้อมทีมงาน และบัณฑิตอาสาต้นแบบ EEC ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านชากมันเทศ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
บ้านชากมันเทศ
สืบเนื่องจาก ข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ที่ให้สำนกงานพัฒนาชุมชน ดำเนินการขับเคลื่อนให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
จุดเช็คอิน /การจัดการขยะ ครัวเรือน
นางสุวลีย์ พ่วงความสุข ผู้ใหญ่บ้านชากมันเทศ เล่าว่า ได้ดำเนินการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว นวัตวิถี เนื่องจากบริบทชุมชน ที่มีความเชื่อมโยงกับอ่างเก็บน้ำดอกกราย โครงการเนื่องมาจากพระราชดำริ ชุมชนแห่งนี้ เป็นชุมชนรอบอ่างเก็บน้ำดอกกราย มีศักยภาพในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวชุมชน จึงได้รับการสรับสนุนให้ขับเคลื่อน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี ที่มุ่งพัฒนา คน พัฒนาพื้นที่ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ของชุมชน
ชุมชนชากมันเทศ ได้รับการพัฒนา ทั้งด้านคน สถานที่ และผลิตภัณฑ์ มีผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ได้รับการพัฒนาทั้ง ผลิตภัณฑ์ หมูเส้น น้ำพริกชนิดต่าง ๆ ปลาต้ม กล้วยฉาบ ขนมชนิด ๆ ซึ่งมีกลุ่มอง์กรในชุมชน เป็นผู้ขับเคลื่อนกิจกรรม
จัดเก็บข้อมูล
สถานที่ท่องเที่ยวเด่นในชุมชน ได้แก่สวนพินฟาร์ม เกษตรอินทรีย์ที่มุ่งปลูกผักอินทรีย์ เพื่อสร้างรายได้ ลดรายจ่าย เป็นฟาร์มเปิด ที่รับนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวมาชม มาแชร์ มาชิม มาช้อป เพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชน
ในด้านความต้องในการพัฒนาของชุมชน พบว่า หมู่บ้านแห่งนี้ มีความสนใจในการพัฒนาตลาดชุมชน เปิดพื้นที่ให้คนมาค้าขาย และนำผลผลิตในชุมชนมาแลกเปลี่ยนให้เกิดการสร้างรายได้ในชุมชน นอกจากนั้น ในพื้นที่วัดชากมันเทศ ที่มีคนในชุมชนมาร่วมทำบุญจำนวนมาก ในวันหยุดและวันพระ ก็จะพัฒนาให้เกิดตลาดในชุมชน เพื่อสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง และมีโปรแกรมการท่องเที่ยวในชุมชน ที่ให่นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมกิจกรรมของชุมชนต่อไป
🌈🌈สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลวกแดง :รายงาน
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
ความคิดเห็น
พงศ์เล่าเรื่อง
อยากได้พัฒนาชุมชนเก่งๆแบบนี้มาไว้ที่นี่จัง👏👏
30 ต.ค. 2020 เวลา 03:03
สรรณ์ญา กระสังข์
ชอบคุณครับ พี่
30 ต.ค. 2020 เวลา 03:04