การบริหารจัดการน้ำ
วันหยุดนี้ มาเยี่ยมสวนพี่ธนะกฤษ พงษ์เกษมชูวงศ์ ที่บ้านสายโท 11 เหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยทีม สนับสนุนวิชาการชุมชนน่าอยู่ สสส. เป็นหัวเรือใหญ่ จัดให้มีกิจกรรมดี ๆ ในวันนี้
เรียนรู้ในวันหยุด
ผมได้ยินชื่อเสียง ด้านการจัดการน้ำ การเลี้ยงปลา ทำนาแบบลดต้นทุน ไม่ไถ่ไม่พรวน เพราะใช้พื้นที่ทำนา เลี้ยงปลาตลอดปี จนเป็นดินเลน เมื่อถึงรอบทำนาจึงไม่จำเป็นต้องไถ ลดต้นทุนได้อย่างดียิ่ง
ระบบจัดการน้ำ
สวนแห่งนี้ ใช้หลักธรรมชาติของน้ำมาใช้ คือ น้ำย่อมไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ การจัดการแปลงนา ที่นี่จึง ทำระดับนาลดหลั่นลง ให้มีความสูงเหลื่อมกัน ราวแปลงละ 5 เซนติเมตร ใช้ระบบน้ำบาดาลเติมลงสระ และผันน้ำสู่แปลงนา มีน้ำตลอดทั้งปี
ทีมงาน
หลังเกี่ยวข้าวเสร็จ ตัดตอซังข้าว เปิดน้ำเข้านา แช่ซังข้าวให้ย่อยสลาย ปล่อยปลาลง เลี้ยงปลาในนาข้าวสร้างรายได้ตลอดปี
ททท ~ทำทันที
วันนี้ ผมได้บทเรียน ได้เห็นกับตา รู้แจ้ง เห็นชัด และสนใจมาก พร้อมที่นำไปทดลอง ทดสอบที่บ้านเรา ผลเป็นประการใด จะนำ มาเล่าสู่กันฟังครับ
#วิถีบ้านริมห้วย
#สรรณ์ทัศนะ
ความคิดเห็น
สวนน้อย, สวนป่า และเกษตรกรรมธรรมชาติ
ดีสำหรับพื้นที่สามารถนำน้ำใต้ดินมาใช้ประโยชน์ กรณีน้ำใต้ดินเค็มรอน้ำฝนอย่างเดียวต้องใช้วิธีการอื่นมาปรับใช้ การแช่น้ำหมักฟางหลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จเห็นด้วยครับเพื่อเป็นปุ๋ยบำรุงดินแล้วตอซังข้าวก็จะได้เป็นอาหารของปลาด้วย แน่นอนดินจะมีสภาพที่ดีขึ้นไม่ต้องไถดินเพื่อปลูกข้าวในฤดูกาลต่อไป
15 พ.ย. 2020 เวลา 20:57
15 พ.ย. 2020 เวลา 23:19