สรุปหนังสือ "เพราะขี้เกียจวุ่นวาย ชีวิตเลยสบายแบบนี้"
ขี้เกียจอาจไม่ใช่ข้อเสีย
เพราะความขี้เกียจ เลยทำให้ชีวิต...ง่ายเข้าไว้
เราจะมาเฉลยวิธีขี้เกียจ ที่ทำให้ชีวิตสบายกันกับหนังสือ ที่ "สรุปให้ป้ายยา" กันค่ะ
เขียนโดย Naoyuki honda นักเขียน Best seller “สำเร็จได้สไตล์คนขี้เกียจ” และอีกหลายเล่มในญี่ปุ่น
สรุปโดย Certified Mentor Noo Jung
ความคิดเห็น
ยังไม่มีข้อความในโพสต์นี้