"เรียนรู้จากคนทุกวัย เห็นช่องทางสร้างรายได้"
โดย นักเรียนเงิน (Money Learner)
1
Photo credit: celebrityparentsmag.com
แต่ละคนต่างมีโลกเป็นของตนเอง วัยเรียนเห็นโลกในแบบหนึ่ง วัยทำงานเห็นโลกอีกแบบหนึ่ง วัยเกษียณเห็นโลกที่ต่างออกไป
ความคิดเห็นของแต่ละวัยมีคุณค่าไม่น้อยไปกว่ากัน ทว่า หลายคนมักประเมินค่าความคิดเพียงจากอายุของผู้ที่นำเสนอแนวคิดนั้น
บางคนเชื่อว่า คนที่มีอายุน้อยต้องฟังคนที่มีอายุมาก คนที่อายุมากกว่าไม่จำเป็นต้องฟังคนที่อายุน้อยกว่า
ทว่า จริงๆ แล้ว การเปิดใจเพื่อเรียนรู้จากคนทุกวัยเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคนวัยต่างกัน
สำหรับเราแล้ว ธุรกิจที่ทำอยู่นั้น ผู้มีอำนาจตัดสินใจซื้อคือคนที่มีอายุมาก ในขณะที่ผู้ที่ใช้สินค้าจริงคือคนที่มีอายุน้อย
การรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของคนที่มีอายุน้อย ทำให้เราสร้างสินค้าที่ตอบโจทย์เขาได้มากขึ้น
ส่วนการทำความเข้าใจมุมมองของคนที่มีอายุมาก ทำให้เราปิดการขายได้ดีขึ้น
แล้วคุณละ เรียนรู้จากคนทุกวัยอยู่หรือเปล่า?
ถ้าชอบกดไลค์ ถ้าใช่กดติดตาม
พัฒนาการเงินไปด้วยกันนะคะ
โดย นักเรียนเงิน (Money Learner)
ความคิดเห็น
ยังไม่มีข้อความในโพสต์นี้