BigData.go.th

bigdata.go.th

การศึกษา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
ติดตามเรื่องราวสนุก ๆ และความรู้ ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ "ข้อมูลขนาดใหญ่" (Big Data) และการคิดเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูล ที...ดูเพิ่มเติม
เปรียบเทียบสถานการณ์โควิด-19 กับโรคระบาดที่เคยเกิดขึ้นในอดีต
จากบทความ ฝ่าวิกฤติโควิด-19 จากบทเรียนในอดีต : ไข้หวัดใหญ่สเปน (1918 Spanish Flu) (https://bigdata.go.th/movements/fight-covid-with-spanish-flu-study/)
จะเห็นได้ว่าโรคโคโรนาไวรัส 2019 (ต่อไปนี้ผู้เขียนจะเรียกสั้น ๆ ว่าโรคโคโรนาไวรัส) และโรคไข้หวัดใหญ่สเปน มีความคล้ายคลึงกัน มาตรการต่าง ๆ ที่ใช้รับมือกับโรคไข้หวัดใหญ่สเปนในอดีต อาจจะนำมาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ปัจจุบันได้ ซึ่งการนำข้อมูลที่ม...อ่านต่อ
การใช้ข้อมูลผู้ใช้โทรศัพท์มือถือในการประเมินผลกระทบของการมาตรการ Social Distancing และ work-from-home...อ่านต่อ
วิทยาศาสตร์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ ตัวช่วยในการฝ่าวิกฤติโควิด 2019 ไปด้วยกัน...อ่านต่อ
ดาต้าแคตตาล็อก (Data Catalog) จะช่วยเตรียมความพร้อมรับมือ COVID-19 ได้อย่างไร
จากสถานการณ์โควิด 2019 ที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างในระดับประเทศและระดับโลกนั้นถือเป็นความท้าทายสำคัญที่รัฐบาลของแต่ละชาติเผชิญรวมทั้งรัฐบาลของประเทศไทยเรา หลายภาคส่วนทั้งหน่วยงานในภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน มีคำถามหลากมิติที่ต้องการคำตอบจากรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นคำถามเชิงเศรษฐกิจ เช่น ภาวะไข่ขาดตลาด คำถามเชิงความพร้อมด้านสาธา...อ่านต่อ
สร้างแผนที่การระบาดโควิด-19 อย่างถูกหลักการ...อ่านต่อ
การใช้ Wireless signal ร่วมกับ AI เพื่อตรวจจับการเคลื่อนไหวของผู้ติดเชื้อ COVID-19 ที่บ้าน
ในวันที่การระบาดของไวรัสโคโรน่า (Corona Virus Disease 2019) หรือ COVID-19 ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง แต่ละโรงพยาบาลก็พยายามที่จะป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดอันเนื่องมาจากการรวมตัวกันของกลุ่มคนที่หนาแน่น ซึ่งเป็นเหตุที่ทำให้ไวรัสโคโรน่ามีโอกาสในการแพร่กระจายจากผู้ป่วยไปยังบุคลากรทางการแพทย์...อ่านต่อ
ความปลอดภัยกับความเป็นส่วนตัว : การหาจุดร่วมเพื่อควบคุมไวรัสโคโรนา...อ่านต่อ
การจำลองสถานการณ์ COVID-19 ผ่านตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์
การระบาดของโรคโควิด (COVID-19) เป็นอีกหนึ่งวิกฤตการณ์โรคระบาดที่เป็นการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ของโลก โดยมีจุดเริ่มต้นมาจากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน โดยเริ่มจากช่วงปลายปี ค.ศ. 2019...อ่านต่อ
เมื่อปัญญาประดิษฐ์ (AI) สามารถแปลการทำงานของสมองเป็นข้อความได้...อ่านต่อ
แบบจำลองตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาและอัตราการใช้เตียงผู้ป่วย...อ่านต่อ