cover

Cashury

cashury
 • ธุรกิจ
 • เศรษฐศาสตร์
 • การลงทุน
 • 17
 • 690
  โพสต์
 • 10.2K
  ผู้ติดตาม
 • ความรู้ด้านการเงินการลงทุน สรุปให้เข้าใจเป็นภาษาง่ายๆ โดยนักวางแผนการเงิน CFP® และที่ปรึกษาการเงิน AFPT™ 📨 ติดต่องาน info.cashury@gmail.com
 • สร้างเพจเมื่อ 14 ต.ค. 2020