cover

CheeChud.com

cheechud
  • บุคคลสาธารณะ
  • 1
  • 5
    โพสต์
  • 107
    ผู้ติดตาม
  • บันทึกประสบการณ์และมุมมองต่อเศรษฐกิจ การเมือง ชัชวนันท์ สันธิเดช นักลงทุนเน้นมูลค่า (วีไอ) นักเขียน-นักแปล แฟนพันธุ์แท้สามก๊ก สุดยอดแฟนพันธุ์แท้แห่งปี 2008 ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ
  • สร้างเพจเมื่อ 22 เม.ย. 2020