สำรวจ
ทำไมคนเราพอเลิกกัน แม้แต่ความเป็นเพื่อนก็ไม่มีเหลือเลย ช่างน่าอัศจรรย์ใจ ?
มันมักเป็นเช่นนั้นครับ บางทีการตัดไปเลยแบบนั้น ก็เพื่อไม่ให้มันเหลืออะไรไว้ค้างคาอีก ต้องวนกลับไปอีก