นิพพานัง สุขัง
dota2
ครอบครัว
ไลฟ์สไตล์
ปรัชญา
ทาน ศีล ภาวนา และ หลักธรรมเป็นไปเพื่อนิพพานชาตินี้
โพสต์ปักหมุด
23 ม.ค. เวลา 20:05History

บทความนี้นำมาอ่าน สำหรับปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ได้ความรู้ดี ท่านใดจะดูภาพประกอบด้วยกดเข้าไปดูใน link ที่ให้ไว้ได้เลยครับ

ศรีเมืองใหม่ แดนธรรมประเสริฐ ถิ่นกำเนิดหลวงปู่มั่น

หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต...อ่านต่อ

1 ธ.ค. 2019 เวลา 14:56History

วิมุตติการหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวง

เป็นรางวัลที่ 1 ของพระพุทธศาสนาที่วิเศษกว่า

สิ่งใดๆ ที่มีอยู่ในโลก จะรับรางวัลจากพระพุทธเจ้าได้ด้วยการศึกษาคำสอนของพระองค์และนำไปปฏิบัติ คือ มักน้อยยินดีกับปัจจัย 4 สันโดษยินดีตามมีตามเกิด ปลีกวิเวกยินดีอยู่คนเดียว ไม่คลุกคลีกัน มีความเพียรพยายาม ในการเจริญสติ สร้างสมาธิ เจริญปัญญา เห็นโทษของการทำตามความอยากว่าจะทำให้ทุกข์ไม่สิ้นสุด ถ้ามีปัญญาของพระพุทธเจ้าเห็...ดูเพิ่มเติม

1 ธ.ค. 2019 เวลา 14:42History

ต่อให้มีเงิน..

กี่ร้อย กี่พันล้าน

มันก็ซื้อความสุข

ที่พระพุทธเจ้า.....ดูเพิ่มเติม

24 พ.ย. 2019 เวลา 23:32History

เหตุให้เกิดทุกข์คืออะไร?

โดยหลวงพ่อฤๅษี วัดท่าซุง

๑. ความหิว

๒. ความกระหาย

๓. ร้อนเกินไป

๔. หนาวเกินไป...ดูเพิ่มเติม

มุมสบาย
อยากเป็นกิเลส ไม่รู้สึกอยากก็มีสุขในใจ
24 พ.ย. 2019 เวลา 22:29History

🙏🙏🙏น้อมกราบพระธรรมคำสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์ด้วยเศียรเกล้า

24 พ.ย. 2019 เวลา 15:47History

สมเด็จองค์ปฐม ทรงตรัสสอนปกิณกะธรรมไว้ มีความสำคัญดังนี้

มรรคมีองค์ 8 เป็นไปเพื่อนิพพาน

อย่าห่วงอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันให้มาก

การตระเตรียมเป็นการไม่ประมาท

แต่ไม่ควรจักมีอารมณ์กังวลหรือห่วงใย

ให้ตระเตรียมแต่ไม่ห่วง...ดูเพิ่มเติม

24 พ.ย. 2019 เวลา 15:38History

เป็นภาษาที่สละสลวย จนอยากนำมาให้เพื่อนธรณ์อ่าน

เนื้อหา ถ้อยคำ ข้อความ การสื่อความหมาย ล้วนทำให้รู้สึกภาคภูมิใจในภาษาไทยครับ...อ่านต่อ

Just Read It แค่อ่านมันส์
บันทึกประวัติศาสตร์เลย
24 พ.ย. 2019 เวลา 10:15History

"... ดับทุกข์ ในพระพุทธศาสนา ไม่ใช่เรื่อง

ไปสวรรค์ แต่เป็นเรื่องการมีชีวิตอยู่ อย่างไม่มี

สิ่งใดรบกวน คือ ไม่มีทุกข์ ..."

- พระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินฺทปญฺโญ)

24 พ.ย. 2019 เวลา 09:47History

- ตั้งใจทำดี ต้องดี

- พระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภทฺโท)

ผู้คนประชาชนมาวัดป่าพงก็มาดูแม่ชี มาดูพระ

มาดูข้อปฏิบัติอย่างนี้ เขาไม่ต้องไปถามอะไรหรอก

ก้าวเข้ามาในวัด มองไปดูกุฏิพระ กุฏิของชี สถานที่วัด

มันสะอาด เก็บสิ่งของเป็นสัดส่วนไว้เรียบร้อยอย่าง...ดูเพิ่มเติม