• Roberto JS Thomson
  dynamic69
  • 55
   โพสต์
  • 8
   ผู้ติดตาม
  • 9
   กำลังติดตาม
  • ชอบหาความรู้ในเรื่องที่สนใจให้รู้จุดกำเหนิดสิ่งนั่นชอบรับฟังผู้อื่นเพื่อประสบการณ์ชอบความเป็นมาตรฐานในการอ้างอิงเรื่องราวให้เที่ยงตรงแม่นยำเป็นจริงทางวิทยาศาสตร์...ชอบหาความรู้ใหม่ๆเพื่อให้ทันยุคสมัย
  • Technician Line Maintenance Tyson Poltry Ltd.(Thailand)
  • Burapaprachin Technical College
  • อาศัยอยู่ที่ Nakhon Nayok, Thailand