• fafonpenjai
  fafon19
  • 17
   โพสต์
  • 1
   ผู้ติดตาม
  • 3
   กำลังติดตาม
  • ถ้าโตแล้วมันมีแต่เรื่องทุกข์ งั้นอยู่เป็นเด็กไม่รู้จักโตง่ายกว่า
  • ที่บ้าน
  • โรงเรียนอนุบาลช้างน้อย
  • อาศัยอยู่ที่ Chumphon, Thailand