GITInfocenter

gitinfocenter
ธุรกิจ
การศึกษา
การตลาด
ข้อมูลการค้า การลงทุน ความเคลื่อนไหวในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับทั้งในและต่างประเทศ
อัญมณีและเครื่องประดับเป็นสินค้าที่พึ่งพาการส่งออกเป็นหลัก แต่ด้วยกระแสผู้บริโภคในตลาดโลกต้องการสินค้ามาตรฐาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และไม่กระทบต่อสังคม ดังนั้น การมีเครื่องหมายการันตีสินค้าว่ามีมาตรฐานเหล่านี้จึงเป็นเรื่องจำเป็น ภายใต้ตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark หรือ “T Mark” จะช่วยให้ผู้ซื้อและผู้บริโภคสามารถไว้
  จีนมีชื่อเสียงมายาวนานในฐานะศูนย์กลางการผลิตเครื่องประดับที่มีศักยภาพและขนาดการผลิตที่รองรับความต้องการและงบประมาณได้แทบทุกระดับ ศูนย์กลางการผลิตและผู้ผลิตของจีนอาศัยประสบการณ์ นวัตกรรม และกลยุทธ์ทางธุรกิจที่เฉียบแหลมเพื่อรักษาตำแหน่งการเป็นแนวหน้าในอุตสาหกรรมเครื่องประดับระดับโลก อีกทั้งยังเสริมสร้างขีดความสามารถในการ
   อินเดียออกนโยบายใหม่กระตุ้นการค้าทองคำและเครื่องประดับทอง... อ่านต่อ
    ยูนิคอร์น สัตว์ในตำนาน กับการเดินทางสู่โลกเครื่องประดับ... อ่านต่อ
     Mom_Overload
     I Love Unicorn 🦄
     ตื่นทองในคองโก ไม่กระทบห่วงโซ่อุปทานโลก
     กระแสข่าวการค้นพบภูเขาที่มีแร่ทองคำในจังหวัด South Kivu สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก สร้างกระแสตื่นทองไปทั่วประเทศ ขยายกลายเป็นที่สนใจในโลกออนไลน์ จากการโพสต์คลิปวิดีโอของนักข่าวอิสระลงในทวิตเตอร์ส่วนตัวแต่แพร่ไปส่วนรวมทั่วโลก แหล่งทองคำที่ค้น
      เคล็ดลับเพิ่มยอดขายเครื่องประดับ
      นอกจากการปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจรับมือกับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 แล้ว ผู้ขายเครื่องประดับยังจำเป็นต้องทบทวนการดำเนินธุรกิจของตนเองในหลายๆ ด้านจากสิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2020 โดยศึกษาทั้งข้อดีและข้อเสียเพื่อเสริมสร้างข้อดีและปรับปรุงข้อเสียไ... อ่านต่อ
       แหวกว่ายในสายธารแห่งความโชคดี
       ‘ปลา’ เป็นสัญลักษณ์ทางความเชื่อซึ่งเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ ศาสนา และอารยธรรมของมนุษย์ในทุกมุมโลก อย่างเช่น ชาวจีนถือว่าปลาเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์และความมั่งคั่งร่ำรวย ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าปลาคาร์ฟเป็นสัญลักษณ์แห่งความสุขและความโชคดี... อ่านต่อ
        อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศตลอดห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่แหล่งผลิตวัตถุดิบไปจนถึงการขนส่งสินค้าเครื่องประดับถึงมือผู้บริโภค วงจรการผลิตที่ทำให้เกิดคาร์บอนฟุตพรินท์ที่สูงส่วนใหญ่เกิดจากการทำเหมืองแร่อัญมณีและโลหะมีค่า ตลอดจนกระบวนการผลิตขั้นตอนต่างๆ จนกลายเป็นชิ้นงานเครื่องป
         แหวนกล...เครื่องประดับอัตลักษณ์อันน่าทึ่งของเมืองจันท์... อ่านต่อ
          พลอยตาเสือ อัญมณีแห่งการปกป้อง... อ่านต่อ