cover

HUMANICA

humanica
 • ธุรกิจ
 • ไลฟ์สไตล์
 • เทคโนโลยี
 • 11
 • 104
  โพสต์
 • 4.4K
  ผู้ติดตาม
 • แหล่งความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล (HR) และการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร (ERP) ฮิวแมนิก้า ผู้นำด้านการให้บริการโซลูชั่นธุรกิจ ทรัพยากรบุคคล การรับทำเงินเดือน และระบบ ERP ชั้นนำของไทย
 • สร้างเพจเมื่อ 2 ก.พ. 2022