ความคิดเห็นบนหุ้น

AU

AFTER YOU

98

หุ้น • MAI • 🇹🇭

สำนักงานใหญ่

ไทย

23:59:59

สกุลเงิน THB ที่ราคาปิด 24 มิ.ย. 2024

  • ราคาปิดก่อนหน้า

  • มูลค่าตลาด

  • P/E

  • อัตราเงินปันผล

  • 7.10

  • 5.79B

  • 29.22

  • 2.96%

43%
57%

คำนวณจากความคิดเห็นล่าสุด