ความคิดเห็นบนหุ้น

BLA

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

47

หุ้น • SET • 🇹🇭

สำนักงานใหญ่

ไทย

23:59:58

สกุลเงิน THB ที่ราคาปิด 19 ก.ค. 2024

  • ราคาปิดก่อนหน้า

  • มูลค่าตลาด

  • P/E

  • อัตราเงินปันผล

  • 18.10

  • 30.91B

  • 10.19

  • 2.65%

0%
100%

คำนวณจากความคิดเห็นล่าสุด