ความคิดเห็นบนหุ้น

COM7

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)

360

หุ้น • SET • 🇹🇭

สำนักงานใหญ่

ไทย

23:59:59

สกุลเงิน THB ที่ราคาปิด 24 ก.ค. 2024

  • ราคาปิดก่อนหน้า

  • มูลค่าตลาด

  • P/E

  • อัตราเงินปันผล

  • 20.50

  • 49.20B

  • 17.30

  • 3.44%

21%
79%

คำนวณจากความคิดเห็นล่าสุด