ความคิดเห็นบนหุ้น

CPN

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

232

หุ้น • SET • 🇹🇭

สำนักงานใหญ่

ไทย

23:59:59

สกุลเงิน THB ที่ราคาปิด 19 ก.ค. 2024

  • ราคาปิดก่อนหน้า

  • มูลค่าตลาด

  • P/E

  • อัตราเงินปันผล

  • 57.00

  • 255.82B

  • 16.02

  • 3.16%

15%
85%

คำนวณจากความคิดเห็นล่าสุด