รายละเอียดหุ้น

CRC

CENTRAL RETAIL CORPORATION

หุ้น • SET • 🇹🇭

สำนักงานใหญ่ : ไทย

สกุลเงิน THB

ราคาปิดก่อนหน้า

มูลค่าตลาด

P/E

อัตราเงินปันผล

38.75

233.70B

28.43

1.24%

15%
85%

คำนวณจากความคิดเห็นล่าสุด