ความคิดเห็นบนหุ้น

HTC

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

91

หุ้น • SET • 🇹🇭

สำนักงานใหญ่

ไทย

23:59:58

สกุลเงิน THB ที่ราคาปิด 12 ก.ค. 2024

  • ราคาปิดก่อนหน้า

  • มูลค่าตลาด

  • P/E

  • อัตราเงินปันผล

  • 16.20

  • 6.51B

  • 11.19

  • 6.42%

27%
73%

คำนวณจากความคิดเห็นล่าสุด