ความคิดเห็นบนหุ้น

JPARK

JENKONGKLAI

45

หุ้น • MAI • 🇹🇭

สำนักงานใหญ่

ไทย

23:59:59

สกุลเงิน THB ที่ราคาปิด 19 ก.ค. 2024

  • ราคาปิดก่อนหน้า

  • มูลค่าตลาด

  • P/E

  • อัตราเงินปันผล

  • 6.15

  • 2.46B

  • 32.02

  • 0.61%

9%
91%

คำนวณจากความคิดเห็นล่าสุด