ความคิดเห็นบนหุ้น

MEGA

บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)

168

หุ้น • SET • 🇹🇭

สำนักงานใหญ่

ไทย

23:59:59

สกุลเงิน THB ที่ราคาปิด 12 ก.ค. 2024

  • ราคาปิดก่อนหน้า

  • มูลค่าตลาด

  • P/E

  • อัตราเงินปันผล

  • 36.50

  • 31.82B

  • 15.77

  • 4.38%

50%
50%

คำนวณจากความคิดเห็นล่าสุด