ความคิดเห็นบนหุ้น

PIN

บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

50

หุ้น • SET • 🇹🇭

สำนักงานใหญ่

ไทย

23:59:59

สกุลเงิน THB ที่ราคาปิด 24 มิ.ย. 2024

  • ราคาปิดก่อนหน้า

  • มูลค่าตลาด

  • P/E

  • อัตราเงินปันผล

  • 5.25

  • 6.09B

  • 3.69

  • 11.24%

0%
100%

คำนวณจากความคิดเห็นล่าสุด